Konference

Zesde Doctorandi- en Habilitandicolloquium Centraal-Europa (DoHa)

V březnu 2018 proběhlo v pražském Karolinu šesté středoevropské kolokvium nederlandistů DoHa. Akci uspořádalo oddělení nederlandistiky FF UK s přispěním Nizozemské jazykové unie, Univerzity Karlovy, společnosti Comenius, nizozemského velvyslanectví a vlámského zastoupení v Praze.

Prof. Ludo Beheydt z Katolické univerzity v Lovani zahájil jednání úvodní přednáškou na téma European Influence of Dutch and Flemish Art. Cutlural Mobility. Třicet pět hostujících přednášejících z kateder nederlandistiky na polských, maďarských, slovenských, rumunských, bulharských, francouzských, německých a českých univerzitách dále představilo témata svého výzkumu v oblasti jazykovědy, literatury a kultury. Jednání bylo doplněno přijetím na rezidencích velvyslanců Belgického a Nizozemského království v Praze.

Úvod > Věda a výzkum > Konference