Yves T’Sjoen

 

Prof. Dr. Yves T´Sjoen

 

E-mail: Yves.T’Sjoen@ff.cuni.cz, yves.tsjoen@ugent.be
Telefon: (+420) 221619292

Konzultace: po domluvě e-mailem.

Yves T’Sjoen je profesorem moderní nizozemské literatury na Univerzitě Gent a jedním ze zakladatelů gentského Gents Centrum voor het Afrikaans en de Studie van Zuid-Afrika. Jako specialista podporuje také oddělení afrikánštiny a nizozemštiny na Univerzitě Stellenbosch. Podílel se na vedení projektů Circulation of Dutch Literature (CODL), Teksteditie Literatuur in Vlaanderen, Centrum voor Poëziestudie (POWEZIE) nebo Translation & Culture (TRACE). Je členem Královské akademie pro nizozemský jazyk a literaturu (KANTL), předsedou poroty Prijs der Nederlandse Letteren, členem poroty Libris Literatuur Prijs a členem vědeckého výboru mezinárodního literárněvědeckého kongresu Cross Over. Publikoval jako autor či spoluautor 12 odborných monografií, mj. Zoals een grens op de kaart´. Nederlandse literatuur in vergelijkend perspectief. Gevalstudies (2014) nebo Van Alphen tot Van Bastelaere. Van de pruikentijd tot de postmodernen. 200 jaar poëziegeschiedenis van Nederland en Vlaanderen 1800-2000 (2016). Je organizátorem či spoluorganizátorem více než 60 vědeckých konferencí a kolokvií. Na pražské nederlandistice se věnuje výuce literárních předmětů, literárněvědné metodologie a afrikánštiny.

Publikace:

 • T`Sjoen Y.: Kwintet. Interculturele dialogen tussen Afrikaans en Nederlands. Woolf, Antwerpen, 2021.
 • Deneckere, G., T`Sjoen Y.: Het algoritme van de geest. Bruggen bouwen tussen mensen en wetenschap. Academia Press, Gent, 2021. ISBN 9789401475204.
 • T`Sjoen Y., de Strycker C.: ‚Zwemmen in talen. Transnationale teksttrajecten.‘ In: Zwemmen in talen. Nederlandstalige poëzie in internationaal perspectief. Gent, Poëziecentrum, 2020, p. 7-15. ISBN 978-90-5655-378-4.
 • T`Sjoen Y., Roux A.: ‘‚n Kartering van Breyten Breytenbach se betrokkenheid by die Gorée-instituut vir demokrasie, ontwikkeling en kultuur in Afrika (1987-2017)‘. In: TN&A: Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans, 2020, p. 30-50. ISSN 1022-6966.
 • T`Sjoen Y.: ‘Tone Brulin regisseert N.P. van Wyk Louw en Wilma Stoickenström.‘ Zacht Lawijd, 2020, p. 84-102. ISSN 1377-5294.
 • T`Sjoen Y., de Strycker C., Schyns D., van der Haven K.: Zwemmen in talen. Nederlandstalige poëzie in internationaal perspectief. Gent, Poëziecentrum, 2020. 151 s. • p. ISBN 978-90-5655-378-4.
 • T`Sjoen Y.: ‘„Verloochen mij niet / mijn adem mijn leven“. In memoriam Clara Haesaert.‘ In: Youth for Climate. L. de Vos (red.) Arkprijs van het Vrije Woord 2019. Er hangt iets in de lucht. Jongerenverzet tegen Klimaatonverschilligheid. Antverpen, De Vrienden van de Zwarte Panter, 2019, p. 87-90.
 • T`Sjoen Y.: ‘Dichterlijke stem in de antiapartheidsbeweging van Nederland: Remco Campert en Breyten Breytenbach.‘ In: Werkwinkel. Journal of Low Countries and South African Studies, 2019, p. 45-61. ISSN 1896-3307.
 • T`Sjoen Y.: ‘Beeldvorming rond het werk van Breyten Breytenbach in het Vlaamse tijdschrift Revolver.‘ In: TN&A: Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans, 2019, p. 84-102. ISSN 1022-6966.
 • T`Sjoen Y.: ‚Bert Schierbeek en Apartheid. Zuid-Afrikaanse, Surinaamse en Antilliaanse schrijvers in de Nederlandse antiapartheidsbeweging.‘ Zacht Lawijd, 18. 2019, p. 25-41. ISSN 1377-5294.
 • T`Sjoen Y.: Rakelings. Ter gelegenheid van de oprichting van de Gentse leerstoel Zuid-Afrika: talen, literaturen, cultuur en maatschappij. Woolf, Antwerpen, 2017. ISBN 9789082507645, 9082507641.
 • T`Sjoen Y.: Van Alphen tot Van Bastelaere. Van de pruikentijd tot de postmodernen. 200 jaar poëziegeschiedenis van Nederland en Vlaanderen 1800-2000. Woolf, Gent, 2016.T`Sjoen Y.: Een geschiedenis van de Afrikaanse literatuur in Zuid-Afrika & Mini-essays. Woolf, Gent, 2016.
 • T`Sjoen Y.: ‘Zoals een grens op de kaart’. Nederlandse literatuur in vergelijkend perspectief. Gevalstudies. Academia Press, Gent, 2014. ISBN 9789038222615
 • T`Sjoen Y.: Dingenzoeken in Taka-Tukaland. Periteksten in de moderne Nederlandstalige poëzie. Academia Press, Gent, 2011. ISBN 9789038216683
 • T`Sjoen Y.: Aansporingen, Essays en reflecties. Acco, Leuven/Den Haag, 2010. ISBN: 9789033477751.
 • T`Sjoen Y.: Een beeld van poëzie. Poëziebeleid in Vlaanderen. Garant, Antwerpen/Apeldoorn, 2006. ISBN 9789044120479.
 • T`Sjoen Y.: ‘Groei van een gevoel. De tekstgenese van Jan Lauwereyns’ gedicht “Anatomie van melancholie” (in Buigzaamheden)’. In: Denken op papier. Tekstgenetische studies. D. van Hulle en Y. T’Sjoen (red.). Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven, Antwerpen, 2006, p. 55-68.
 • T`Sjoen Y.: ‘Bij wijze van uitleiding. Teksteditorisch onderzoek in de context van interpretatieve studie’, Versions and Interpretations/ Versies en interpretaties. D. van Hulle, M. de Smedt en Y. T’Sjoen (red.). Vlaamse Vereniging voor Algemene en Vergelijkende Literatuurwetenschap/Peeters, Leuven, 2006, p. 133- 140.
 • T`Sjoen Y.: ‘De sprong van Alice, die ook Narcissus is. Ontregelende reflecties, een lezerspoëtica’. In: De Volksverheffing 3. Jaarboek voor poëzie. K. Vergeer en Y. T’Sjoen (red.). Atlas, Amsterdam/Antwerpen 2006, p. 71-8
 • T`Sjoen Y.: De gouddelver. Over het lezen van poezie. Lannoo/Atlas, Tielt/Amsterdam, 2005. ISBN 9789045015545.
 • T`Sjoen Y.: ‘Verzen en Gedichten van Firmin van Hecke. Tekstgenetische en drukvergelijkende aanzetten voor verder onderzoek’. In: Manuscript – variant – genese/genesis. M. de Smedt en E. Vanhoutte (red.). Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent, 2006, p. 207-233. In: Verslagen & Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taalen Letterkunde, 115 (2005) 2, p. 207-233.
 • T`Sjoen Y.: ‘dit stamelen: geen schuiloord. Een tweespraak van een criticus en een dichter. Over de poëzie van Albert Bontridder’. In: De Volksverheffing. Jaarboek voor poëzie. Atlas, Amsterdam/Antwerpen 2005, p. 21-39.
 • T`Sjoen Y.: ‘Mark van Tongele: een zinderend en veelzijdig taallichaam’. In: Mark van Tongele, Gedichten. Lannoo/Atlas, Tielt/Amsterdam, 2005, p. 7-23.
 • T`Sjoen Y.: ‘Je est un autre’. In: De Volksverheffing. Jaarboek voor poëzie. Atlas, Amsterdam/Antwerpen 2005, p. 146-153.
 • T`Sjoen Y.: Stem en tegenstem. Over poëzie en poëtica. Atlas, Amsterdam, 2004. ISBN 9045006782.
 • T`Sjoen Y.: ‘Braaf en slaafs, even vaak onheus en rancuneus. Nivellering van poëziekritiek in kranten en tijdschriften in Vlaanderen’. In: Kijk op kritiek. Essays voor Kees Fens. T. van Deel, M. Mathijsen en G. de Vriend (red.). Querido, Amsterdam, 2004, p. 286-296.
 • T`Sjoen Y.: ‘Verwijlen bij circulaire taallichamen. Over de autonomistische kunstopvatting van Mark Insingel’. In: Onderstroom. De vergankelijkheid van het schrijverschap. Vlaamse literatuur in ontwikkeling tussen 1952 en 1968. L. Stynen en Y. T’Sjoen (red.). Academia Press, Gent, 2004, p. 77-88.
 • T`Sjoen Y.: ‘Slimheid is de achterbuurt van het verstand. Een dialoog over poëzie met H.H. ter Balkt’. In: De Volksverheffing. Jaarboek voor poëzie. Atlas, Amsterdam/Antwerpen 2004, p. 25-32.
 • T`Sjoen Y.: In duizenden varianten. Historisch-kritische uitgave van Richard Minnes gedichten. Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent, 2003. ISBN 907247452X, 9789072474520.
 • T`Sjoen Y.: ‘De meelezende blik van de ander. Principes en criteria voor het editeren en annoteren van brieven’. In: Epistolaria. Tekstgenetische studies. Y. T’Sjoen en E. Vanhoutte (red.). Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven, Antwerpen, 2003, p. 9-25
 • T`Sjoen Y.: ‘Een vrije stem reist’,. In: H.H. ter Balkt P.C. Hooftprijs 2003. P.C. Hooftprijs Stichting/De Bezige Bij, Den Haag/Amsterdam, 2003, p. 5-12.
 • Lauwereyns, J. & T`Sjoen, Y.: Vivisectie van een dichtbundel. Revolver 119, 30/2. Antwerpen, 2003.
 • T`Sjoen Y.: ‘Open brief aan Pol Hoste’. In: Pol Hoste. Mirabile Dictu. De Vos, L. (red.). De Vrienden van de Zwarte Panter, Antwerpen, 2002, p. 8-13.
 • T`Sjoen Y.: “Den vedelaar met zijn gesprongen snaar. De artistieke verwantschap tussen Richard Minne en Frits van den Berghe. De “beeldekens” in woord en beeld’. In: Een tong van lijntses. De Brieven van Pierken in Koekoek (Vooruit). Richard Minne en Frits van den. Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent, 2002, p. 7-18.
 • T`Sjoen Y.: ‘De steden blonken zwart als kaviaar. Over de kiemen van Menno Wigmans poëzie’, In: Jan Campert-prijzen 2002. Bekkering, H. & Joosten, J. (red.). Vantilt, Nijmegen, 2002, p. 27-42.
 • T`Sjoen Y.: ‘“Speelse en berijmde intermezzi”. Paralipomena voor Richard Minnes “briefgedichten”: tekeningen en tekstfragmenten in de correspondentie’. In: Paralipomena. Tekstgenetische studies. Vanhoutte E. & Van Hulle, D. (red.). Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven, Antwerpen, 2001, p. 101-126.
 • T`Sjoen Y.: ‘Het vlekkeloos geretoucheerde portret. Autorisatieproblematiek en de auteurscorrespondentie bij het editeren van Richard Minnes poëzie. Het synoptische apparaat van een verdwenen strofe uit het gedicht “Portret”’. In: In het klad. Tekstgenetische studies. Vanhoutte, E. & Van Hulle, D. (red.). Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven, Antwerpen, 1999, p. 69-93.
 • T`Sjoen Y.: ‘Bondige toelichting bij de historisch-kritische editie van Richard Minnes In den Zoeten Inval (1926/1927)’. In: Editiewetenschap. Vanhoutte E. & Van Hulle, D. (red.). Gent, 1998, p. 51-56.
 • T`Sjoen Y.: ‘“Wie dieper delft zal ’t erts wel vinden”: The Genesis of Richard Minne’s Poem “Gent”’. In: Editing the Text. M. Demoor e.a. (red.). Tilburg, 1998, p. 76-94.
 • T`Sjoen Y., Musschoot, A.M.: ‘De vruchtbare samenwerking tussen Richard Minne en Frits van den Berghe’/‘Koekoek – Humoristisch weekblad van Vooruit. Complete bibliografie’. In: Stripverhalen 1931-1935. Brieven van Pierken. Frits van den Berghe en Richard Minne. Snoeck-Ducaju. Gent/Brussel, 1996, p.7-19 (p.121-126).
 • T`Sjoen Y., Musschoot, A.M.: ‘“Gent, kop en hart, ge zijt een schone stad”. De literatuur en het Vlaamse Volkstoneel’. In: Interbellum in Gent 1919-1939. Gent. Capiteyn, A. (red). 1995, p. 153-165.
 • T`Sjoen Y.: Tulpebollen. De sociaal-burleske uitwerking van Van Ostaijens ‘zuivere lyriek’-beschouwingen In: ‘Alpejagerslied’ en ‘Boere-charleston’, Gent, 1992.

Závěrečné práce

 
Úvod > Oddělení > Akademický sbor > Yves T’Sjoen