Rozvrh pro 3. ročník Bc

 

 

ROZVRH 3. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
ZIMNÍ SEMESTR 2022/2023

povinné oborové předměty / povinně volitelné a volitelné předměty

7.30–9.00 9.10–10.40 10.50–12.20 12.30–14.00 14.10–15.40 15.50–17.20 17.30–19.00 19.10–20.40
7.30–8.15 8.15–9.00 9.10–9.55 9.55–10.40 10.50–11.35 11.35–12.20 12.30–13.15 13.15–14.00 14.10–14.55 14.55–15.40 15.50–16.35 16.35–17.20 17.30–18.15 18.15–19.00 19.10–19.55 19.55–20.40
PO

ÚT

Taalverwerving Nederlands V

Zegers, P304

5 ECTS

ANL200135

Nederlandse cultuur en literatuur II

Sedláčková, P304

4 ECTS

ANL200132

ST

Taalverwerving Nederlands V

Zegers, P319

5 ECTS

ANL200135

Gamifikace ve vzdělávání a její výzkum

Vokáčová, KH (D) 305

3 ECTS

ANL100109

ČT

Syntax nizozemštiny 

Rezková, P304

3 ECTS

ANL200131

Bakalářský seminář

Kozmanová, P417

3 ECTS

ANL200130

 

Výuka dr. Kozmanové bude probíhat od poloviny listopadu v rozvržených časech a náhradních termínech, které budou upřesněny dle domluvy.

Předmět Gamifikace ve vzdělávání a její výzkum bude probíhat v Kampusu Hybernská v budově D, místnost 305.

Povinně volitelné a volitelné předměty
Studující UK mohou navštěvovat jakýkoli předmět v rámci UK (pokud splní vstupní podmínky a předmět má dostatečnou kapacitu). Pokud byste předmět garantovaný jiným pracovištěm než oddělením nederlandistiky UGS FF UK chtěli navštěvovat jako povinně volitelný, prosím, kontaktujte nejprve irena.kozmanova@ff.cuni.cz.

Úvod > Studium > Rozvrh pro 3. ročník Bc