Nederlandistika doporučuje (LS)

 

 

NABÍDKA PŘEDMĚTŮ VHODNÝCH PRO STUDUJÍCÍ JINÝCH OBORŮ
LETNÍ SEMESTR 2019/2020

povinně volitelné a volitelné předměty vyučované v češtině nebo angličtině

7.30–9.00 9.10–10.40 10.50–12.20 12.30–14.00 14.10–15.40 15.50–17.20 17.30–19.00 19.10–20.40
7.30–8.15 8.15–9.00 9.10–9.55 9.55–10.40 10.50–11.35 11.35–12.20 12.30–13.15 13.15–14.00 14.10–14.55 14.55–15.40 15.50–16.35 16.35–17.20 17.30–18.15 18.15–19.00 19.10–19.55 19.55–20.40
PO

ÚT

Dutch Language for Beginners
Zegers, P319
4 ECTS

ANLV00006

ANLV00006E

Vestfálský mír v nizozemské perspektivě

Kozmanová, P417

4 ECTS

ANL500063

ST

ČT

 

ANL500063: Vestfálský mír v nizozemské perspektivě – PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D.
Úterý 17:30 – 19:00, P417
Vestfálský mír se – i díky adopci politology – etabloval v obecném povědomí jako mezník, který změnil podobu mezinárodních vztahů. Dodnes získává tisíce lajků na Twitteru, když ho Katy Perry označí za „complete shit“, v souvislosti s válkou na Blízkém východě ho naopak mnozí politikové prezentují jako návod pro řešení dalekosáhlého konfliktu. Historikové se naproti tomu již dávno soustředili na historizaci události a konstatovali, že zkušenosti dobových aktérů tato interpretace neodpovídá ani zdaleka. Teprve v souvislosti s 400letým výročím začátku třicetileté války se různé perspektivy dostávají do dialogu.
V semináři se seznámíme s aktuálními i dobovými diskursy o vestfálském míru a budeme se přitom záměrně soustředit na útvar, který je vzhledem ke své prekérní státnosti ve většině monografických zpracování opomíjen: Republiku sedmi spojených provincií. Právě její – protože atypický – příklad má ale velkou vypovídací hodnotu. Ukazuje, jak i po roce 1648 – v rozporu s pozdějšími nacionalistickými pohledy – byla suverenita státních celků nejistá i jak „mírotvorci“ museli v domácí politice čelit vlně populistického odporu.
Cílem semináře je zamyslet se nad četbou konkrétních dobových pramenů, současné populární reflexe i nejnovější akademické produkce nad tématem přenositelnosti historické zkušenosti (v oblasti nových médií, populismu, xenofobie a války) a diskursivním zacházením s historickými fakty ve vědě i společnosti.
ANLV00006E: Dutch Language for Beginners – Twan Zegers, MA
Úterý 17:30 – 19:00, P319
Kolik lidí může říct, že se v Amsterdamu či Antverpách domluví s místními jejich rodným jazykem? Během otevřeného kurzu nizozemštiny pro začátečníky se seznámíme se všemi základními aspekty jazyka. Kurz je veden pomocí učebnice Contact a využívá metody flipped classroom. Hodiny tedy rychle reagují na požadavky studentů – věnujeme na nich prostor společné analýze problematických jevů týkajících se gramatiky, fonetiky a spellingu a procvičujeme aktivní užití jazyka v ústním projevu. V kurzu se zaměřujeme též na další nástroje ke studiu jazyků a pro osvojování slovní zásoby pracujeme například s online aplikací Memrise. Konverzaci je pak dále možné procvičovat v našich pravidelných večerech jazykové výměny (Taaluitwisseling), v nichž můžete svou nizozemštinu zlepšovat s rodilými mluvčími učícími se česky. Absolvent kurzu by měl být schopen ovládnout jazyk na úrovni A2, a může tak již usilovat např. o získání první úrovně certifikátu CNAVT. Samozřejmou součástí kurzu je také úvod do kultury nizozemsky mluvících zemí – po jeho absolvování si tak budete s rodilými mluvčími nejen moci povídat, ale budete i vědět o čem. Vstupní znalost jazyka není vyžadována, doporučujeme však základní znalost angličtiny.

PDF: Nederlandistika doporučuje

Úvod > Studium > Nederlandistika doporučuje (LS)