Rozvrh pro 1. ročník Bc

1

 

ROZVRH 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
ZIMNÍ SEMESTR 2019/2020

povinné oborové předměty / povinně volitelné a volitelné předměty

7.30–9.00 9.10–10.40 10.50–12.20 12.30–14.00 14.10–15.40 15.50–17.20 17.30–19.00 19.10–20.40
7.30–8.15 8.15–9.00 9.10–9.55 9.55–10.40 10.50–11.35 11.35–12.20 12.30–13.15 13.15–14.00 14.10–14.55 14.55–15.40 15.50–16.35 16.35–17.20 17.30–18.15 18.15–19.00 19.10–19.55 19.55–20.40
PO

Úvod do literární vědy (2/0)

Bílek, P131

3 ECTS

Praktický kurz nizozemštiny I (0/6)

Zegers, P319

10 ECTS

Gramatická cvičení

z nizozemštiny I A (0/2)

Vokáčová, P319

3 ECTS

ÚT

Praktický kurz nizozemštiny I (0/6)

Zegers, P319

10 ECTS

Nizozemská literatura

ve filmových adaptacích (0/2)

Coufalová, P319

3 ECTS

ST

Praktický kurz nizozemštiny I (0/6)

Zegers, P319

10 ECTS

Úvod do lingvistiky (2/0)

Friedová/Zíková, P131

3 ECTS

ČT

Reálie nizozemské jazykové oblasti (1/1)

Kozmanová, P319

2 ECTS

Příklady dobré praxe a teorie

z nizozemského vysokého školství (0/2)

Kozmanová, P319

4 ECTS

 

Povinně volitelné a volitelné předměty
Studující UK mohou navštěvovat jakýkoli předmět v rámci UK (pokud splní vstupní podmínky a předmět má dostatečnou kapacitu). Pokud byste předmět garantovaný jiným pracovištěm než oddělením nederlandistiky UGS FF UK chtěli navštěvovat jako povinně volitelný, prosím, kontaktujte nejprve irena.kozmanova@ff.cuni.cz.

Úvod > Studium > Rozvrh pro 1. ročník Bc