Profil absolventa

 

Absolvent bakalářského studia
Absolvent spolehlivě ovládá nizozemský jazyk na úrovni B2 Evropského referenčního rámce. Orientuje se v kultuře, literatuře, reáliích, dějinách a aktuálním dění nizozemsky mluvících oblastí. Má základní teoretické znalosti lingvistiky, literární vědy a kulturních věd se zaměřením na nizozemskojazyčné prostředí a ovládá náležitosti akademické práce (akademické psaní, práce s odbornou literaturou, prezentace, diskuse, peer review, základy vlastního výzkumu) na úrovni srovnatelné s nizozemskými a vlámskými univerzitami. Po studiu je schopen pokračovat  v magisterském studiu u nás, na jiné univerzitě v ČR nebo Nizozemsku/Vlámsku.

 

Absolvent magisterského studia
Absolvent spolehlivě ovládá nizozemský jazyk na úrovni C1-C2 Evropského referenčního rámce. Orientuje se v kultuře, literatuře, reáliích, dějinách a aktuálním dění nizozemsky mluvících oblastí, je schopen zapojovat se do veřejné debaty na témata spojená s nizozemskojazyčnými oblastmi (např. formou žurnalistických výstupů, recenzí) a má zkušenost s účastí v projektech (studentské překlady a publikace, organizace konferencí, studentská věda). Má pokročilé teoretické znalosti lingvistiky, literární vědy a kulturních věd se zaměřením na nizozemskojazyčné prostředí, orientuje se v prostředí mezinárodní nederlandistiky, disponuje zkušeností se zahraničním pobytem nebo jinou formou internacionalizace a ovládá bezchybně náležitosti akademické práce (vlastní výzkum, akademické psaní, akademická etika, prezentace, diskuse, peer review) na úrovni srovnatelné s nizozemskými a vlámskými univerzitami. Po studiu je schopen pokračovat  v doktorském studiu u nás, na jiné univerzitě v ČR nebo Nizozemsku/Vlámsku.

 

Úvod > Uchazeč > Profil absolventa