Profil absolventa

Absolvent bakalářského studia

Absolvent spolehlivě ovládá nizozemský jazyk na úrovni B2 Evropského referenčního rámce. Je seznámen také s literaturou, kulturou, reáliemi a dějinami nizozemsky mluvících oblastí. Má i základní, obecně teoretické znalosti oboru, které mu umožní pokračovat v magisterském oboru dále u nás nebo na jiné univerzitě v ČR. Absolvent má také znalost angličtiny na úrovni B2 Evropského referenčního rámce.

Uplatnění absolventa v praxi

Dokončení studijního programu otevírá dveře k mnoha pracovním příležitostem. Jde například o tyto oblasti:

– kulturní instituce

– sdělovací prostředky

– zastoupení nizozemských a belgických firem

– překladatelství

 

Absolvent magisterského studia

Absolvent ovládá nizozemský jazyk na vysoké úrovni (C1–C2 podle Evropského referenčního rámce), a to slovem i písmem. Je schopen používat odbornou, akademickou nizozemštinu a zároveň je schopen efektivně komunikovat v pracovním i úředním prostředí a psát náročné texty v nizozemštině. Osvojil si kompetence spjaté s psaním odborných textů o nizozemském jazyce a literatuře. Absolvent se dokonale orientuje v nizozemském a vlámském kulturním prostředí. Rovněž ovládá praktické postupy překladu z nizozemštiny a do nizozemštiny, včetně specifik překladu textů odborných a literárních.

Uplatnění absolventa v praxi

Dokončení studijního programu otevírá dveře k mnoha pracovním příležitostem. Jde například o tyto oblasti:

– kulturní instituce

– sdělovací prostředky

– překladatelství

– učitelství

– diplomatické služby, státní správa a mezinárodní organizace

– akademický výzkum

Úvod > Uchazeč > Profil absolventa