Rozvrh pro 2. ročník Bc

Rozvrh v PDF

 

ROZVRH 2. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
ZIMNÍ SEMESTR 2021/2022

povinné oborové předměty / povinně volitelné a volitelné předměty

7.30–9.00 9.10–10.40 10.50–12.20 12.30–14.00 14.10–15.40 15.50–17.20 17.30–19.00 19.10–20.40
7.30–8.15 8.15–9.00 9.10–9.55 9.55–10.40 10.50–11.35 11.35–12.20 12.30–13.15 13.15–14.00 14.10–14.55 14.55–15.40 15.50–16.35 16.35–17.20 17.30–18.15 18.15–19.00 19.10–19.55 19.55–20.40
PO

Taalverwerving Nederlands III

Zegers, P319

5 ECTS

 ANL200123

ÚT

Nederlandistika v mezinárodní­ perspektivě III

Kozmanová, Krýsová, P319

4 ECTS
ANL100107

ST

Taalverwerving Nederlands III

Zegers, P304

5 ECTS

 ANL200123

ČT

Taalverwerving Nederlands III

Zegers, P322

5 ECTS

 ANL200123

Morfologie nizozemštiny

Rezková, P319

4 ECTS

 ANL200120

Analýza a interpretace odborného textu

Kozmanová,  P322

3 ECTS

ANL100025

 

Povinně volitelné a volitelné předměty
Studující UK mohou navštěvovat jakýkoli předmět v rámci UK (pokud splní vstupní podmínky a předmět má dostatečnou kapacitu). Pokud byste předmět garantovaný jiným pracovištěm než oddělením nederlandistiky UGS FF UK chtěli navštěvovat jako povinně volitelný, prosím, kontaktujte nejprve irena.kozmanova@ff.cuni.cz.

Úvod > Studium > Rozvrh pro 2. ročník Bc