Iva Rezková

 

Mgr. Iva Rezková, Ph.D.

 

E-mail: iva.rezkova@ff.cuni.cz
Telefon: (+420) 221619292
Erasmus-koordinátorka pro oddělení nederlandistiky

Konzultace: po domluvě e-mailem.

Iva Rezková vystudovala anglistiku-amerikanistiku a nederlandistiku na FF UK v Praze. Titul Ph.D. získala v oboru Germánské jazyky s disertační prací zkoumající jazykový kontakt, konkrétně se soustředila na fenomén zvaný codeswitching a popsala morfologii anglických výrazů v nizozemském textu.
Vyučuje jazykovědné předměty jako jsou úvod do jazyka, nizozemská morfologie, syntax, fraseologie, jazykový kontakt, případně vyučuje gramatickou část praktického jazyka.

Publikace

  • Vokáčová M., Rezková I.: Interview with prof. Gert de Sutter. Jazykovědné aktuality, 2023, č. • no. 60, s. • p. 22-27. ISSN 1212-5326.
  • Rezková I.: "De Story van twee talen" Morfologische aspecten van intrasententiële codewisseling tussen het Nederlands en het Engels. In Sedláčková L.: Praagse Perspectieven 10. Praha, Univerzita Karlova v Praze, 2015, s. • p. 109-123. ISBN 978-80-7308-559-9.

Rozvrh

Závěrečné práce

 
Úvod > Oddělení > Akademický sbor > Iva Rezková