Nederlandistika doporučuje

 

 

NABÍDKA PŘEDMĚTŮ VHODNÝCH PRO STUDUJÍCÍ JINÝCH OBORŮ
ZIMNÍ SEMESTR 2020/2021

povinně volitelné a volitelné předměty vyučované v češtině nebo angličtině

7.30–9.00 9.10–10.40 10.50–12.20 12.30–14.00 14.10–15.40 15.50–17.20 17.30–19.00 19.10–20.40
7.30–8.15 8.15–9.00 9.10–9.55 9.55–10.40 10.50–11.35 11.35–12.20 12.30–13.15 13.15–14.00 14.10–14.55 14.55–15.40 15.50–16.35 16.35–17.20 17.30–18.15 18.15–19.00 19.10–19.55 19.55–20.40
PO

Literárněvědný proseminář (PVP2)
Krýsová, P319
3 ECTSANL200113

ÚT

Nederlandistika v mezinárodní perspektivě
Kozmanová, P319, 4 ECTS ANL100100

ST

ČT

 

ANL200113: Literárněvědný proseminář – Mgr. Anna Krýsová
Pondělí 15:50 – 17:20
„Nizozemská literatura?“ „Já asi ani žádného nizozemského autora neznám…“ Dá se předpokládat, že odpověď na tuto otázku by nejspíš z úst zájemce o tento kurz nezazněla. Je ale možné, že jste ji už slyšeli, když jste oznámili, co studujete nebo budete studovat na nederlandistice. Co všechno je na nizozemské literatuře možné zkoumat a co se v současné době čile zkoumá, vám představí tento seminář.

Seznámíme se s hlavními výzkumnými proudy, teoretickými školami a pracemi nejvýznamnějších badatelů. Během tří interpretačních momentů v semestru budeme také věnovat pozornost nizozemskojazyčné próze a poezii a zhodnotíme možnosti, které nám probraná teoretická východiska nabízí pro interpretaci literatury.

ANL100100: Nederlandistika v mezinárodní perspektivě – PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D.
Úterý 17:30 – 18:30
Seminář seznamuje účastníky participativními formami s klíčovými strukturami mezinárodní nederlandistiky, institucemi podpory vědy a kulturní politiky a jednotlivými aktéry relevantními pro středoevropský kontext. Studenti získávají vhled do historického vývoje a aktuálních debat tzv. intramurální i extramurální nederlandistiky, s důrazem na literární vědu a kulturní studia, věnují pozornost též aktuálním změnám a trendům souvisejícím s pandemií COVID-19. Součástí předmětu je obsahová příprava mezinárodního literárněvědného kongresu Cross-Over a oslav 100 let pražské nederlandistiky.

Studenti formou zpracování dílčích úkolů (příprava koncepce, analýzy, rozhovory, fundraising, komunikace s veřejností, citizen science) získají zkušenost s vědeckým managementem a kvalifikovanou orientaci v základních metodologických otázkách současné nederlandistické literární vědy.

PDF: Nederlandistika doporučuje

Úvod > Studium > Nederlandistika doporučuje