Rozvrh pro 1. a 2. ročník NMgr

Rozvrh v PDF

 

ROZVRH 1. a 2. ROČNÍKU NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA
LETNÍ SEMESTR 2020/2021

povinné oborové předměty / povinně volitelné a volitelné předměty

7.30–9.00 9.10–10.40 10.50–12.20 12.30–14.00 14.10–15.40 15.50–17.20 17.30–19.00 19.10–20.40
7.30–8.15 8.15–9.00 9.10–9.55 9.55–10.40 10.50–11.35 11.35–12.20 12.30–13.15 13.15–14.00 14.10–14.55 14.55–15.40 15.50–16.35 16.35–17.20 17.30–18.15 18.15–19.00 19.10–19.55 19.55–20.40
PO

ÚT Naoorlogse Nederlandse en Vlaamse literatuur

T´Sjoen, P418

5 ECTS

ANL600003

Nederlandistika v mezinárodní perspektivě II

Kozmanová, Krýsová, P319

4 ECTS

ANL100103

ST

Překladatelský seminář (NIZ-ČJ)

Zegers, P418

4 ECTS

ANL600005

ČT

Nizozemské volby 2021: teorie – praxe – aktualita – reflexe
Kozmanová, Štefek, P319

3 ECTS

ANL100105

 

Bloková výuka:
Předmět Ecokritiek in de Nederlandse literatuur (ANL100104), Claudia Zeller (Universität Wien), 4 ECTS, proběhne formou blokové výuky v termínu 15.2.2021 – 15.3.2021

Povinně volitelné a volitelné předměty
Studující UK mohou navštěvovat jakýkoli předmět v rámci UK (pokud splní vstupní podmínky a předmět má dostatečnou kapacitu). Pokud byste předmět garantovaný jiným pracovištěm než oddělením nederlandistiky UGS FF UK chtěli navštěvovat jako povinně volitelný, prosím, kontaktujte nejprve irena.kozmanova@ff.cuni.cz

 

Úvod > Studium > Rozvrh pro 1. a 2. ročník NMgr