Anna Krýsová

 

 

Mgr. Anna Krýsová

 

E-mail: anna.krysova@ff.cuni.cz
Telefon: (+420) 221619292

Anna Krýsová vystudovala na Filozofické fakultě vedle Nizozemského jazyka a literatury také anglistiku. Pro doktorské studium nizozemskojazyčné literatury se nadchla během semestru na univerzitě v Leidenu, kde se dozvěděla o metamodernismu. Od té doby ve spolupráci s leidenskou nederlandistikou rozvíjí toto téma v dizertační práci o současné literatuře, konci postmodernismu a afektu. Mezi další její oblíbená témata patří postkolonialismus a autonomie a angažovanost literatury.

Disertační práce

  • Krýsová A.: Metamodernisme, autonomie en engagement in hedendaagse Nederlandse literatuur  (Metamodernismus v současné nizozemské literatuře na pozadí debaty o literární autonomii a angažovanosti)

Publikace

  • Bezecná K., Krýsová A.: Legitimita, diverzita a mezinárodní věda v Praze. In Strnadová L.: Ne-Be. Praha, Ne-Be společnost pro nizozemskou a vlámskou kulturu, 2022, s. • p. 10-19. ISBN 978-80-908445-0-6.
  • Vokáčová M., Krýsová A.: "V tiráži jsme všichni černí“. O čem je česká diskuze o překladu básně The Hill We Climb? Lógr, 2021, č. • no. Neuveden, s. • p. 6-8. ISSN 1804-6835.
  • Krýsová A.: Esthetische verschuivingen in contemporaine literatuur en hun methodologische principes. Acta Universitatis Wratislaviensis : Neerlandica Wratislaviensia, 2020, č. • no. 2020, s. • p. 77-88. ISSN 0860-0716.
  • Krýsová A.: Prehistorie postpravdy na Západě i na Východě. Eurozine, 2018, č. • no. Neuveden. ISSN 1684-4637.
  • Krýsová A.: ONTMOETINGEN MET ANDERSHEID: VARKENSROZE ANSICHTEN VANUIT EEN ETHISCH PERSPECTIEF. Roczniki humanistyczne, 2018, č. • no. 66, s. • p. 329-340. ISSN 0035-7707.
  • Krýsová A.: Pro surinamskou literaturu bych založil i cirkus. PLAV: měsíčník pro světovou literaturu, 2017, č. • no. 13, s. • p. 4-6. ISSN 1802-4734.
Úvod > Oddělení > Doktorandi > Anna Krýsová