Rozvrh pro 1. a 2. ročník NMgr

 

 

ROZVRH 1. a 2. ROČNÍKU NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA
ZIMNÍ SEMESTR 2020/2021

povinné oborové předměty / povinně volitelné a volitelné předměty

7.30–9.00 9.10–10.40 10.50–12.20 12.30–14.00 14.10–15.40 15.50–17.20 17.30–19.00 19.10–20.40
7.30–8.15 8.15–9.00 9.10–9.55 9.55–10.40 10.50–11.35 11.35–12.20 12.30–13.15 13.15–14.00 14.10–14.55 14.55–15.40 15.50–16.35 16.35–17.20 17.30–18.15 18.15–19.00 19.10–19.55 19.55–20.40
PO

Academisch Nederlands I
Zegers, P304
6 ECTS
ANL600006

ÚT Academisch Nederlands I
Zegers, P304
6 ECTS
ANL600006

Nederlandistika v mezinárodní perspektivě
Kozmanová, P319
4 ECTS

ANL100100

ST

ČT

 

Bloková výuka:
Lexikologie nizozemštiny (ANL500043), Martina Vokáčová, 6 ECTS, dle domluvy.

Povinně volitelné a volitelné předměty
Studující UK mohou navštěvovat jakýkoli předmět v rámci UK (pokud splní vstupní podmínky a předmět má dostatečnou kapacitu). Pokud byste předmět garantovaný jiným pracovištěm než oddělením nederlandistiky UGS FF UK chtěli navštěvovat jako povinně volitelný, prosím, kontaktujte nejprve irena.kozmanova@ff.cuni.cz

 

Úvod > Studium > Rozvrh pro 1. a 2. ročník NMgr