Rozvrh pro 1. ročník Bc

 


 

ROZVRH 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
ZIMNÍ SEMESTR 2020/2021
povinné oborové předměty / povinně volitelné a volitelné předměty

7.30–9.00 9.10–10.40 10.50–12.20 12.30–14.00 14.10–15.40 15.50–17.20 17.30–19.00 19.10–20.40
7.30–8.15 8.15–9.00 9.10–9.55 9.55–10.40 10.50–11.35 11.35–12.20 12.30–13.15 13.15–14.00 14.10–14.55 14.55–15.40 15.50–16.35 16.35–17.20 17.30–18.15 18.15–19.00 19.10–19.55 19.55– 20.40
PO Úvod do literární vědy
Bílek, P131
3 ECTS  AUVODLV01
Literárněvědný proseminář
Krýsová, P319
3 ECTS  ANL200113
Taalverwerving Nederlands I
Zegers, P319
5 ECTS  ANL200111

ÚT 8.20–9.50 Úvod do lingvistiky
Malá, P131
3 ECTS  ALINUVOD1

Lingvistický proseminář
Vokáčová, P319
3 ECTS  ANL200110PŘESUNUTO DO LS
ST Taalverwerving Nederlands I
Zegers, P319
5 ECTSNL200111
ČT

Taalverwerving Nederlands I
Rezková, P319
5 ECTS

ANL200111


Reálie nizozemské jazykové oblasti
Kozmanová, P319
3 ECTS  ANL200115
 

 

V zimním semestru doporučujeme zapsat si předmět Proseminář akademické práce (APROSAP01) z povinného základu, který probíhá formou e-learningu.

Předmět Fonetika nizozemštiny (ANL200116) bude vypsán v letním semestru.

Studující UK mohou navštěvovat jakýkoli předmět v rámci UK (pokud splní vstupní podmínky a předmět má dostatečnou kapacitu). Pokud byste předmět garantovaný jiným pracovištěm než oddělením nederlandistiky UGS FF UK chtěli navštěvovat jako povinně volitelný, prosím, kontaktujte nejprve irena.kozmanova@ff.cuni.cz

Úvod > Studium > Rozvrh pro 1. ročník Bc