Irena Kozmanová

 

 

PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D.

 

E-mail: irena.kozmanova@ff.cuni.cz
Telefon: (+420) 221619292
Vedoucí oddělení nederlandistiky

 

Konzultace 15. 5.- 30. 6. 2023: po domluvě e-mailem.

Irena Kozmanová vystudovala historii, politologii, učitelství a velmi inspirativní kus nederlandistiky na FF UK. V roce 2015 obhájila na univerzitách v Praze a Antverpách disertační práci „Ideologische Intervention in der Frühen Neuzeit“, v níž na příkladu Nizozemí zkoumala chování republiky v monarchické dvorské veřejnosti. Inspiraci čerpala během studií v Bayreuthu, Berlíně, Hamburku a Tübingen, materiál v archivech v Haagu, Berlíně, Düsseldorfu a Weselu.
Odborně se zabývá analýzou nizozemského politického systému 17. století, rolí vestfálského míru pro přemýšlení o mezinárodních vztazích a politickou argumentací (antikorupcí, antielitismem, postkolonialismem a jezevčíky). Zajímá ji, co lidé – současní i minulí – s politikou skutečně dělají, jak o ní přemýšlejí, mluví a proč kvůli ní sahají k násilí verbálnímu či fyzickému.

Publikace

 • Foltýnek T. a kol., Jak předcházet plagiátorství ve studentských pracích. Příručka pro akademické pracovníky, Praha 2021.
 • Foltýnek, T. a kol., Jak se vyhnout plagiátorství. Příručka pro studenty, Praha 2021.
 • Kozmanová I., Demokratický akt – vražda na objednávku – násilí z nenávisti? Vražda bratří De Wittů a nová média nizozemského raného novověku. In: Dějiny a současnost 2020, No. 4, s. 25–29.
 • Kozmanová, I.: Der Hohenzoller als Oranier. Wilhelm Heinrich, der erste Sohn des Kurfürsten (1648-1649). In: M. Rohrschneider, M. Kaiser, J. Luh (edd.): Machtmensch – Familienmensch. Der Große Kurfürst Friedrich Wilhelm 1620–2020, Berlin 2020, s. 54–67.
 • Kozmanová I., Kam až sahá akademická integrita? Nizozemské přemýšlení o dosahu a dělitelnosti. In: Dějiny a současnost 2019, No. 8, s. 13–16.
 • Kozmanová, I.: Der Friede als Tabuthema? „Die gegenwärtige Konstitution von Zeit und Sachen“ und das Reputationsproblem der Provinz Holland. In: L. Oetzel, D. Goetze (edd.): Warum Friedenschließen so schwer ist. Frühneuzeitliche Friedensfindung in interdisziplinärer Perspektive, Münster 2019 (Schriftenreihe zur Neueren Geschichte, NF 2), s. 75–91.
 • Kozmanová, I.: Corruption as an external threat? Anti-corruption legislation during the Dutch “Great Assembly” (1651). In: E. Crailsheim, M. D. Elizalde (edd.): The representation of external threats. From the Middle Ages to the modern world, Leiden 2019 (History of Warfare, 123), s. 240–262.
 • Kozmanová, I.: Keizer Wilhelm II als hondenbezitter. De instrumentalisering van de monarchie als ‘wapen’ in debatten over hondenfokkerij. In: De Moderne Tijd 2, 2018, no. 3–4, 2018, s. 312–325.
 • Kozmanová, I.: „Wie es vor Gott, Seiner Churfürstlichen Durchlaucht und der ganzen Welt zu verantworten.“ Das preußische Patengeschenk für Wilhelm Heinrich von Brandenburg (1648– 1649). Texte des RECS 3, 2018, No. 22 (online).
 • Kozmanová, I.: Ein Empfehlungsschreiben nach Brüssel. Fürsprachen Friedrich Wilhelms von Brandenburg für Privatinteressen beim Erzherzog Leopold Wilhelm während seiner Statthalterschaft in den Spanischen Niederlanden (1647–1656). Texte des RECS 2, 2017, No. 14 (online).
 • Kozmanová, I.: Die Große Versammlung und der kleine Kurfürst. Kulturgeschichte Preußens – Vorträge und Forschungen 3, 2017 (online).
 • Kozmanová, I.: Unkosten, Schulden und Ehre im 17. Jahrhundert. Johann Moritz von Nassau-Siegen, Friedrich Wilhelm von Brandenburg, die Kunst und der Garten. Texte des RECS 2, 2017, No. 5 (online).
 • Kozmanová, I.: „Čest a reputace tohoto státu“. Nizozemská republika na fóru dvorské veřejnosti v polovině 17. století. Opera Historica 17, 2016, no. 2, s. 178–200.
 • Kozmanová, I.: „Anti-corruption discourse as a feature of political system change. The case of the Dutch Republic in 1650-1651. Littera Scripta 9, 2016, no. 1, s. 73–84.
 • Kozmanová, I., Honzíková, P., Dvořáková, J., Uprchlíci před tabulí. Metodická příručka globálního rozvojového vzdělávání, Diakonie ČCE, Praha 2016.
 • Kozmanová, I.: Ideologische Intervention in der Frühen Neuzeit. Beispiel der Republik der Vereinigten Niederlande und der Landstände von Kleve-Mark in den 1640er und 1650er Jahren, Diss. Prag/Antwerpen 2015.
 • Kozmanová, I.: Retrospektivní emancipace. Ženy jako hybatelky dějiny Braniborska a Pruska. Dějiny a současnost 2015, No. 10, s. 28.
 • Kozmanová, I. (ed.): Nové přístupy k metodologii hospodářských a politických dějin, Praha 2013.
 • Kozmanová, I., Soběhart, R., Stellner, F., „Kulturní obrat“ jako impuls pro spojení hospodářských a politických dějin? In: Kozmanová, I. (ed.): Nové přístupy k metodologii hospodářských a politických dějin, Praha 2013, s. 10–44.
 • Kozmanová, I.: Kindergartenpolitik. Die Vorschulerziehung der BRD der 50er-60er Jahre als Feindbild. In: Szobi, P. (ed.): Multinationale Reiche im 19.–20. Jahrhundert, Prag 2012, s. 122–138.
 • Kozmanová, I.: „Rodina jako garant přetrvávání nerovnosti mezi lidmi“? Argument rovnosti šancí v předškolní výchově ve Spolkové republice Německo na přelomu šedesátých a sedmdesátých let 20. století: Příklad frankfurtského projektu KITA 3000. In: Soukupová, M., Kovář, M. (edd.): Role státu v německém hospodářství 20. století, III., Praha 2011, s. 199–233.
 • Kozmanová, I., Szobi, P.: Zaměstnanost žen v pohledu dvou německých států v 1. polovině 50. let. In: Soukupová, M., Kovář, M. (edd.): Role státu v německém hospodářství 20. století, III., Praha 2011, s. 263–282.
 • Kozmanová, I.: Fridrich Vilém Braniborský a jeho místodržitelé. Panovník v kontextu vícenásobné vlády 17. století. Český časopis historický 108, 2010, no. 4, s. 637–663.
 • Kozmanová, I.: Rodina jako „zárodečná buňka státu“ a „ministerstvo na její upevnění“. Rodinná politika rané Spolkové republiky a její ideové základy, in: Soukupová, M., Jakubec, I., Kovář, M. (edd.): Role státu v německém hospodářství 20. století, II., Praha 2010, s. 199–237.

Rozvrh

Závěrečné práce

 
Úvod > Oddělení > Akademický sbor > Irena Kozmanová