Konzultace

Konzultační hodiny v zimním semestru 2022/ 2023

Mgr. Iva Rezková, Ph.D.

Čtvrtek 12:30 – 13:00 (místnost 418) či po domluvě e-mailem

Mgr. et Mgr. Bc. Martina Vokáčová

Po domluvě e-mailem (event. ve středu po semináři, tj. 17:20 – 17:45 v Kampusu Hybernská v místnosti 305).

Mgr. Lucie Sedláčková, Ph.D.

Od 11. 10. 2022 do 3. 1. 2023: úterý 10:00 – 10:40 (místnost 418)

Twan Zegers, M.A.

Pondělí 13:00 – 14:00 a úterý 14:00 – 15:00 (místnost 418)

PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D.

Pátek 16:00 – 17:30 (místnost 418) či po domluvě e-mailem

Prof. Dr. Yves T´Sjoen

Po domluvě e-mailem

 

 

 

Úvod > Studium > Konzultace