Jesse Ultzen

 

                                     

Jesse Ultzen

E-mail: jesse.ultzen@gmail.com

Konzultace: po domluvě e-mailem.

 

Jesse Ultzen studoval v osmdesatých letech slavistiku (ruštinu a češtinu) na RUG v Groningenu. Studium zakončil v roce 1992 diplomovou prací o českém poetismu, konkrétně o poetice básní Konstantina Biebla. V letech 1990/1991 se vydal do Prahy na devítiměsíční studijní pobyt a zůstal zde dodnes. Jesse působí jako soudní překladatel a tlumočník a zároveň vyučuje nizozemštinu a češtinu. Od roku 2023 je lektorem na katedře nederlandistiky na FF UK.

Úvod > Oddělení > Akademický sbor > Jesse Ultzen