Nederlandistika doporučuje

 

 

NABÍDKA PŘEDMĚTŮ VHODNÝCH PRO STUDUJÍCÍ JINÝCH OBORŮ
ZIMNÍ SEMESTR 2019/2020

povinně volitelné a volitelné předměty vyučované v češtině nebo angličtině

7.30–9.00 9.10–10.40 10.50–12.20 12.30–14.00 14.10–15.40 15.50–17.20 17.30–19.00 19.10–20.40
7.30–8.15 8.15–9.00 9.10–9.55 9.55–10.40 10.50–11.35 11.35–12.20 12.30–13.15 13.15–14.00 14.10–14.55 14.55–15.40 15.50–16.35 16.35–17.20 17.30–18.15 18.15–19.00 19.10–19.55 19.55–20.40
PO

ÚT

Introduction

to the Dutch Language (0/2)

Zegers, P319

4 ECTS

Nizozemská literatura

ve filmových adaptacích (0/2)

Coufalová, P319

3 ECTS

ST

ČT

Příklady dobré praxe 

a teorie

z nizozemského

vysokého školství (0/2)

Kozmanová, P319

4 ECTS

 

ANLV00003E: Introduction to the Dutch Language – Twan Zegers, MA
Úterý 17:30 – 19:00, P319
“Dutch isn’t a language, it’s a case  of the common cold.” There was little love lost between Jacques Brel, the famous singer of Flemish descent, and his ancestral tongue. Dutch is often derided, even by speakers of Dutch themselves, as an insignificant, ugly language. So why bother studying it? For one thing, it is the primary language of Belgium and the Netherlands, two countries with a high standard of living and some of the most highly ranked academic institutions in the world.  And did you know that Dutch has a long and varied literary tradition, stretching back to the early Middle Ages? This course will teach you the basics of the Dutch language and of the cultures of the Dutch-speaking nations. No prior knowledge of Dutch is required, but some knowledge of English is advised.

 

ANL100028: Nizozemská literatura ve filmových adaptacích – Mgr. Iveta Coufalová
Úterý 19:10 – 20:40, P319
Na první pohled slučitelné, v skrytu nepřátelské – tak by se dal slovy filmového teoretika George Bluestonea stručně charakterizovat komplikovaný vztah mezi literární předlohou a její filmovou adaptací. Přesto prostřednictvím filmů inspirovaných literárními díly můžeme vyprávět třeba příběh společenství, v němž vznikl. Seminář se zaměří na nizozemsky psanou literaturu a filmy, které na jejím základě byly natočeny, a představí klíčová díla v kontextu různých aspektů: proměna/hledání nizozemské identity, ekonomie prestiže, kino jako místo setkávání, gender, kolonialismus, fakta versus umění, recepce periferie (geografická, sociální) a mnoha dalších. Součástí semináře bude nejen teoretický výklad a diskuse o možnostech, jak se na film „dívat“, ale také promítání konkrétních filmů a jejich interpretace, např. Charakter (podle Bordewijka) či Atentát nebo Objevení nebe (podle Mulische).

 

ANL500062: Příklady dobré praxe a teorie z nizozemského vysokého školství – PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D.
Pátek 10:50 – 12:20, P319
Nizozemské univerzity jsou nám v českém prostředí často dávány za příklad. Odpovídá ale jejich obraz, tradovaný na základě ratingů, realitě? V semináři budeme analyzovat debaty, které řeší samo nizozemské vysoké školství. Jaké změny ve vysokoškolské politice prosazuje současná vláda? Proč nad univerzitními městy vlají červené vlajky a pedagogové stávkují? Jak se univerzity vypořádávají s porušováním etiky vědecké práce a jak naopak oceňují kvalitní výuku? V semináři se naučíme hledat a číst primární prameny k tématu, budeme připravovat miniprojekty, debatovat s hosty, vyzkoušíme hru na posílení akademické integrity a také otestujeme systém Turnitin, který od ZS 2019/2020 UK zavádí pro kontrolu kvalifikačních prací. Předmět je otevřen studentům všech oborů a stupňů studia a vyžaduje základní znalosti angličtiny nebo nizozemštiny.

 

PDF: Nederlandistika-doporucuje

Úvod > Studium > Nederlandistika doporučuje