Rozvrh pro 3. ročník Bc

 

 

ROZVRH 3. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
ZIMNÍ SEMESTR 2019/2020

povinné oborové předměty / povinně volitelné a volitelné předměty

7.30–9.00 9.10–10.40 10.50–12.20 12.30–14.00 14.10–15.40 15.50–17.20 17.30–19.00 19.10–20.40
7.30–8.15 8.15–9.00 9.10–9.55 9.55–10.40 10.50–11.35 11.35–12.20 12.30–13.15 13.15–14.00 14.10–14.55 14.55–15.40 15.50–16.35 16.35–17.20 17.30–18.15 18.15–19.00 19.10–19.55 19.55– 20.40
PO

Nizozemská kultura

a literatura před r. 1940 –

capita selecta (1/1)

Kozmanová, P300

7 ECTS

Praktický kurz

nizozemštiny III (0/4)

Zegers, P319

9 ECTS

Syntax II (1/1)

Vokáčová, P319

5 ECTS

Překladatelská cvičení (0/2)

Ištván, P322

3 ECTS

ÚT

Gramatická cvičení III (0/2)

Zegers, P319

3 ECTS

Nizozemská literatura

ve filmových adaptacích (0/2)

Coufalová, P319

3 ECTS

ST

Praktický kurz

nizozemštiny III (0/4)

Zegers, P319

9 ECTS

ČT

Příklady dobré praxe

a teorie

z nizozemského

vysokého školství (0/2)

Kozmanová, P319

4 ECTS

Bakalářský seminář (0/2)

Kozmanová

Vokáčová

Zegers

P319

2 ECTS

 

Povinně volitelné a volitelné předměty
Pro studujicí 3. ročníku bakalářského studia jsou jako volitelné/povinně volitelné předměty otevřeny následující blokové kurzy:
Vývoj nizozemštiny (Pekelder), 4 ECTS, 16.-18.10. a 4.-6.12.2019
Functionalistische taalkunde van het Nederlands (Pekelder), 3 ECTS, 16.-18.10. a 4.-6.12.2019
(Rozvrh)
Poválečná literatura v Nizozemsku a Vlámsku (T´Sjoen), 6 ECTS, 11.-13.12.2019
(Rozvrh)

Studující UK mohou navštěvovat jakýkoli předmět v rámci UK (pokud splní vstupní podmínky a předmět má dostatečnou kapacitu). Pokud byste předmět garantovaný jiným pracovištěm než oddělením nederlandistiky UGS FF UK chtěli navštěvovat jako povinně volitelný, prosím, kontaktujte nejprve irena.kozmanova@ff.cuni.cz

Úvod > Studium > Rozvrh pro 3. ročník Bc