Rozvrh pro 2. ročník Bc

 

ROZVRH 2. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
ZIMNÍ SEMESTR 2020/2021

povinné oborové předměty / povinně volitelné a volitelné předměty

7.30–9.00 9.10–10.40 10.50–12.20 12.30–14.00 14.10–15.40 15.50–17.20 17.30–19.00 19.10–20.40
7.30–8.15 8.15–9.00 9.10–9.55 9.55–10.40 10.50–11.35 11.35–12.20 12.30–13.15 13.15–14.00 14.10–14.55 14.55–15.40 15.50–16.35 16.35–17.20 17.30–18.15 18.15–19.00 19.10–19.55 19.55–20.40
PO Práce s nizozemským literárním textem
Krýsová, P319
2 ECTS

ANL100021
ANL200018
Praktický kurz nizozemštiny II
Zegers, P319
9 ECTS ANL100013
ANL200011

Literárněvědný proseminář (PVP2)
Krýsová, P319
3 ECTS

ANL200113

ÚT 8.20–9.50 Praktický kurz nizozemštiny II
Zegers, P319
9 ECTS

ANL100013

ANL200011

Nederlandistika v mezinárodní perspektivě (PVP2)
Kozmanová, P319
4 ECTS

ANL100100

Lingvistický proseminář (PVP1)
Vokáčová, P319
3 ECTS
ANL200110PŘESUNUTO DO LS
ST Praktický kurz nizozemštiny II
Zegers, P319
9 ECTSANL100013
ANL200011

ČT Morfologie nizozemštiny II
Rezková, P319
5 ECTSANL100016
ANL200014

Distanční výuka:
Úvod do obecné jazykovědy (ANL100006), 6 ECTS, je zajišťován dvěma předměty:
Interdisciplinary Approaches to Language and Its Use I (ABO700101), 3 ECTS (vyučován v ZS)
Interdisciplinary Approaches to Language and Its Use II (ABO700102), 3 ECTS (vyučován v LS)
V zimním semestru si jednooboroví studenti zapisují předmět Interdisciplinary Approaches to Language and Its Use I (ABO700101), a to pod tímto kódem. Předmět funguje jako prerekvizita pro předmět Interdisciplinary Approaches to Language and Its Use II (ABO700102), vyučovaný v letním semestru.
Dvouoboroví studenti si předmět Interdisciplinary Approaches to Language and Its Use I (ABO700101), 3 ECTS mohou zapsat samostatně, jako volitelný.

Povinně volitelné a volitelné předměty
Studující UK mohou navštěvovat jakýkoli předmět v rámci UK (pokud splní vstupní podmínky a předmět má dostatečnou kapacitu). Pokud byste předmět garantovaný jiným pracovištěm než oddělením nederlandistiky UGS FF UK chtěli navštěvovat jako povinně volitelný, prosím, kontaktujte nejprve irena.kozmanova@ff.cuni.cz.

Úvod > Studium > Rozvrh pro 2. ročník Bc