Rozvrh pro 3. ročník Bc.

 

 

ROZVRH 3. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
LETNÍ SEMESTR 2022/2023

povinné oborové předměty / povinně volitelné a volitelné předměty

7.30–9.00 9.10–10.40 10.50–12.20 12.30–14.00 14.10–15.40 15.50–17.20 17.30–19.00 19.10–20.40
7.30–8.15 8.15–9.00 9.10–9.55 9.55–10.40 10.50–11.35 11.35–12.20 12.30–13.15 13.15–14.00 14.10–14.55 14.55–15.40 15.50–16.35 16.35–17.20 17.30–18.15 18.15–19.00 19.10–19.55 19.55–20.40
PO

Taalverwerving Nederlands VI

Ultzen, P304

4 ECTS

ANL200136

ÚT

Nederlandse cultuur en literatuur III

Sedláčková, P304

4 ECTS

ANL200133

 

ST

Taalverwerving Nederlands VI

Ultzen, P304

4 ECTS

ANL200136

Bakalářský seminář

Kozmanová, P307

3 ECTS

ANL200130

Překladatelský seminář (NIZ-ČJ)
Kozmanová, Pellarová, P319

4 ECTS

ANL100112

ČT

Gramatická cvičení

Rezková, Vokáčová, P319

3 ECTS

ANL100111

 

 

Povinně volitelné a volitelné předměty
Studující UK mohou navštěvovat jakýkoli předmět v rámci UK (pokud splní vstupní podmínky a předmět má dostatečnou kapacitu). Pokud byste předmět garantovaný jiným pracovištěm než oddělením nederlandistiky UGS FF UK chtěli navštěvovat jako povinně volitelný, prosím, kontaktujte nejprve irena.kozmanova@ff.cuni.cz.

Úvod > Studium > Rozvrh pro 3. ročník Bc.