Rozvrh pro 3. ročník Bc.

Rozvrh v PDF

 

ROZVRH 3. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
LETNÍ SEMESTR 2021/2022

povinné oborové předměty / povinně volitelné a volitelné předměty

7.30–9.00 9.10–10.40 10.50–12.20 12.30–14.00 14.10–15.40 15.50–17.20 17.30–19.00 19.10–20.40
7.30–8.15 8.15–9.00 9.10–9.55 9.55–10.40 10.50–11.35 11.35–12.20 12.30–13.15 13.15–14.00 14.10–14.55 14.55–15.40 15.50–16.35 16.35–17.20 17.30–18.15 18.15–19.00 19.10–19.55 19.55–20.40
PO

Praktický kurz nizozemštiny III

Zegers, P304

9 ECTS

ANL100014 ANL200012

ÚT

Nizozemská kultura a literatura před r. 1940- ‚capita selecta‘

Krýsová, P319

7 ECTS

ANL100009, ANL200007

ST

Praktický kurz nizozemštiny III

Zegers, P304

9 ECTS

ANL100014, ANL200012

ČT

Bakalářský seminář

Kozmanová, P319

2 ECTS

ANL100011, ANL200009

 

Povinně volitelné předměty PVP5 (Písemná práce z jazyka/literatury/kultury) si studenti zapisují dle svého výběru a kreditových potřeb a konzultují s vybranými vyučujícími.

Blokově: Methodes van taalkundig onderzoek ANL600001 (Rezková, PVP1)

Blokově: Afrikaans ANL100108 (T’Sjoen, PVP1)

Volitelně možno také zapsat Český jazyk pro odborný diskurz ANL100048 (Vokáčová) formou e-kurzu.

Povinně volitelné a volitelné předměty
Studující UK mohou navštěvovat jakýkoli předmět v rámci UK (pokud splní vstupní podmínky a předmět má dostatečnou kapacitu). Pokud byste předmět garantovaný jiným pracovištěm než oddělením nederlandistiky UGS FF UK chtěli navštěvovat jako povinně volitelný, prosím, kontaktujte nejprve irena.kozmanova@ff.cuni.cz.

Úvod > Studium > Rozvrh pro 3. ročník Bc.