Rozvrh pro 3. ročník Bc (LS)

 

 

ROZVRH 3. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
LETNÍ SEMESTR 2019/2020

povinné oborové předměty / povinně volitelné a volitelné předměty

7.30–9.00 9.10–10.40 10.50–12.20 12.30–14.00 14.10–15.40 15.50–17.20 17.30–19.00 19.10–20.40
7.30–8.15 8.15–9.00 9.10–9.55 9.55–10.40 10.50–11.35 11.35–12.20 12.30–13.15 13.15–14.00 14.10–14.55 14.55–15.40 15.50–16.35 16.35–17.20 17.30–18.15 18.15–19.00 19.10–19.55 19.55– 20.40
PO

Nizozemská kultura
a literatura před r. 1940 –
capita selecta
T´Sjoen/Krýsová, P304
7 ECTS

ANL100009
ANL200007

Praktický kurz
nizozemštiny III
Zegers, P319
9 ECTS

ANL100014
ANL200012

Úvod do překladatelské praxe

Ištván, P319

5 ECTS

ANL100019

ÚT

Gramatická cvičení III B – Syntax (PVP1)

Zegers, P304

3 ECTS

ANL100046

Vestfálský mír v nizozemské perspektivě (PVP3)

Kozmanová, P417

4 ECTS

ANL500063

ST

Praktický kurz
nizozemštiny III
Zegers, P304
9 ECTS

ANL100014
ANL200012

ČT

Bakalářský seminář
Kozmanová/Vokáčová
P319
2 ECTS

ANL100011
ANL100011

 

Bloková výuka:
PVP2: Současné trendy v nizozemské literatuře (ANL100056) – Claudia Zeller (Universität Wien), 4 ECTS, 24.-28.2.2020
Nizozemská kultura a literatura před r. 1940 – capita selecta (část) – Yves T´Sjoen, 27.2.-2.3.2020

Studující UK mohou navštěvovat jakýkoli předmět v rámci UK (pokud splní vstupní podmínky a předmět má dostatečnou kapacitu). Pokud byste předmět garantovaný jiným pracovištěm než oddělením nederlandistiky UGS FF UK chtěli navštěvovat jako povinně volitelný, prosím, kontaktujte nejprve irena.kozmanova@ff.cuni.cz

Úvod > Studium > Rozvrh pro 3. ročník Bc (LS)