Rozvrh pro 1. ročník Bc

 

 

ROZVRH 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
LETNÍ SEMESTR 2023/2024

povinné oborové předměty / povinně volitelné a volitelné předměty

7.30–9.00 9.10–10.40 10.50–12.20 12.30–14.00 14.10–15.40 15.50–17.20 17.30–19.00 19.10–20.40
7.30–8.15 8.15–9.00 9.10–9.55 9.55–10.40 10.50–11.35 11.35–12.20 12.30–13.15 13.15–14.00 14.10–14.55 14.55–15.40 15.50–16.35 16.35–17.20 17.30–18.15 18.15–19.00 19.10–19.55 19.55–20.40
PO

Taalverwerving Nederlands II (Jazyk II – Praktický kurz nizozemštiny)

Ultzen

P304

5 ECTS

ANL200112

ÚT Literárněvědný proseminář

Komrzý Sedláčková

P304

3 ECTS

ANL200113

ST

Lingvistický proseminář

Genserová, Vokáčová

P304

3 ECTS

ANL200110

 

Dějiny nizozemské jazykové oblasti

Coufalová

P319

3 ECTS

ANL200114

 

ČT

Taalverwerving Nederlands II (Jazyk II – Praktický kurz nizozemštiny)

Rezková

P319

5 ECTS

ANL200112

Taalverwerving Nederlands II (Jazyk II – Praktický kurz nizozemštiny)

Ultzen

P034

5 ECTS

ANL200112

 

Povinně volitelné a volitelné předměty
Studující UK mohou navštěvovat jakýkoli předmět v rámci UK (pokud splní vstupní podmínky a předmět má dostatečnou kapacitu). Pokud byste předmět garantovaný jiným pracovištěm než oddělením nederlandistiky UGS FF UK chtěli navštěvovat jako povinně volitelný, prosím, kontaktujte nejprve martina.vokacova@ff.cuni.cz.

 

Úvod > Studium > Rozvrhy LS 2023/2024 > Rozvrh pro 1. ročník Bc