Knihovna nederlandistiky

Knižní fond oddělení nederlandistiky se z větší části nachází v Knihovně Jana Palacha:
http://www.ff.cuni.cz/knihovna/oborove-a-prirucni-knihovny/knihovna-jana-palacha-2/

Nejběžnější učebnice, slovníky a další publikace jsou rovněž dostupné v Knihovně Ústavu germánských studií:
https://german.ff.cuni.cz/cs/knihovna/o-knihovne-ugs/ 

Příruční knihovna nederlandistiky pro potřeby vyučujících je umístěna v pracovně č. 118.

Úvod > Knihovna > Knihovna nederlandistiky