Knihovna nederlandistiky

Knižní fond oddělení nederlandistiky se z větší části nachází v Knihovně Jana Palacha:

Knihovna Jana Palacha

Nejběžnější učebnice, slovníky a další publikace jsou rovněž dostupné v Knihovně Ústavu germánských studií:
https://german.ff.cuni.cz/cs/knihovna/o-knihovne-ugs/ 

Příruční knihovna nederlandistiky pro potřeby vyučujících je umístěna v pracovně č. 418.

Úvod > Knihovna > Knihovna nederlandistiky