Anna Kostková

 

 

Bc. Anna Kostková

Anna Kostková je studentkou magisterského studia nederlandistiky a bakalářského oboru blízkovýchodní studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Od března 2024 je za podpory Taalunie pomocnou vědeckou silou pražské nederlandistiky a podílí se především na organizaci a koordinaci akcí spojených s přijíždějícími zahraničními hosty ve spolupráci se
společností NE-BE pro šíření vlámské a nizozemské kultury. V minulosti se účastnila literárněvědného kongresu Cross-Over 2021. Dále se podílela na studentském překladu knihy Samen op de laan (Spolu alejí Evropy) vydané k výročí 100 let československo-nizozemských vztahů a překladatelského projektu Tijdschrift 21. V současné době se věnuje především výzkumu
na téma myšlenek pachatele v literatuře a bakalářskému studiu turkologie.