Charakteristika oboru

Proč studovat nizozemštinu/nederlandistiku?

Nizozemština není malý jazyk. Je mateřským jazykem přibližně 24 milionů mluvčích zejména v Nizozemsku a vlámské části Belgie. Mimo to je úředním jazykem v oblasti Nizozemských Antil a Surinamu. Příbuzný jazyk Afrikaans je jedním z úředních jazyků v Jižní Africe. Znalosti předávané na našem oboru vám umožní být v kontaktu s jazykem, kulturou, politikou, obchodem, historií i současností nizozemsky mluvících oblastí.

Po ukončení tohoto oboru máte možnost tyto znalosti předávat dál a profesionálně zprostředkovávat kontakt s těmito oblastmi – jako překladatelé, literární vědci, lingvisté, jazykoví lektoři, novináři, političtí komentátoři, diplomaté. Nederlandistika vám zároveň zajistí informační náskok ve všech oblastech, jimž se oněch 24 milionů mluvčích na vysoké úrovni věnuje – ochrana životního prostředí, digitální bezpečnost, školství, design, mezinárodní politika apod. Pokud tedy nederlandistiku budete kombinovat například s obory jako politologie, historie, sociologie nebo pedagogika již během studia, můžete počítat se značnou konkurenční výhodou.

Dalším benefitem oboru je vysoká internacionalizace – výuka jazyka je od prvního ročníku vedena rodilým mluvčím, od vyšších ročníků pak máte možnost setkávat se se zahraničními specialisty během jejich hostování v Praze a zároveň můžete vyjet za studiem na některou z našich partnerských univerzit (Amsterdam, Leiden, Utrecht, Gent, Brusel, Antverpy).

Naším cílem je nejen zprostředkování obsahu, ale dbáme i na to, aby studium na nederlandistice bylo co nejvíce podobné tomu, s jakým byste se setkali, pokud byste šli studovat přímo do Nizozemska nebo Vlámska. Pokud tedy například na magisterské studium budete chtít pokračovat tam, měli byste na to být připraveni. Samozřejmostí je pro nás vysoká úroveň akademické kultury, studium nizozemštiny/nederlandistiky by vás mělo vybavit schopností bez problému napsat kvalitní bakalářskou/diplomovou práci, odborný i popularizační článek či studentský projekt, ústně je obhájit nebo o nich vést debatu na semináři.

Již během studia se navíc můžete zapojit do projektů – naše studenty se nebojíme pustit k reálným úkolům. V minulých semestrech tak naši studenti například překládali knihu, založili časopis na podporu začínajících autorů a jejich překladatelů, sestavovali tematické číslo literárního časopisu, připravovali výstavu, pomáhali budovat lingvistickou únikovou hru, byli zapojeni do přípravy vědeckých projektů, účastnili se překladatelských workshopů a soutěží, pomáhali organizovat konference. V roce 2021 pomáhali oslavit 100 let oboru (zejména těch sto budoucích), uspořádat mezinárodní kongres o legitimitě a diverzitě (Cross Over 2021) nebo analyzovat ve speciálním semináři nizozemské volby. Spolu s diplomem byste si tedy měli odnést i spoustu dalších položek do životopisu.

Více o uplatnění po studiu v sekci profil absolventa.

Praktické otázky studia

Na Filozofické fakultě UK v Praze lze studovat nizozemštinu/nederlandistiku na bakalářském i magisterském stupni jako sdružené nebo dvouspecializační studium. Stručné info ve formě letáčku najdete ZDE.

Bakalářské studium se jmenuje Germánská a severoevropská studia se specializací Nizozemština.
Program se v akademickém roce 2023/24 otevírá.

Pokud byste rádi navštěvovali nederlandistické předměty nebo jazykový kurz již předtím, kontaktujte irena.kozmanova@ff.cuni.cz nebo se přijďte poradit na online Den otevřených dveří 14. ledna 2023.

Zájemci o studium, kteří jsou zapsaní v jiných studijních programech na fakultě či univerzitě, mohou navštěvovat jednotlivé kurzy pro starší ročníky a po zahájení studia si je nechat uznat. Pokud to situace dovolí, rádi bychom v akademickém roce 2022/23 opět nabídli i možnost otevřeného jazykového kurzu pro neoborové studenty.

Zorientovat se ve světě FF UK Vám pomůže i stránka https://www.svetffuk.cz/

Magisterské studium hledejte pod názvem Germánská a severoevropská studia – Nederlandistika. Předchozí bakalářské studium nizozemštiny/nederlandistiky není podmínkou, naopak, vítáme zájemce s interdisciplinární zkušeností. Podmínkou je však dostatečná znalost nizozemštiny – tu můžete kromě bakalářského studia získat například během studijního pobytu v zahraničí nebo v našich otevřených kurzech. Pro více informací o studiu nederlandistiky jako prvního i druhého oboru navštivte video ze Dne otevřených dveří 2021 nebo přijďte na konzultaci: irena.kozmanova@ff.cuni.cz nebo jesse.ultzen@ff.cuni.cz
Program se v akademickém roce 2023/24 otevírá.

 

Obor s tradicí – obor s budoucností 

Obor nizozemština na Filozofické fakultě UK v Praze je nejstarší ve střední Evropě, v roce 2021 oslavil 100 let existence (na jaře 2022 k tomu vyjde tematické číslo časpisu Ne-Be). V rámci našeho oboru byl zpracován a vydán vůbec první rozsáhlý nizozemsko-český slovník (autoři Zdeňka Hrnčířová, František Čermák). Tradice oboru sahá do akademického roku 1921/1922, kdy v Praze začal nizozemštinu vyučovat významný lingvista prof. dr. F. Kalda. V průběhu let k vyučujícím oboru patřili význační odborníci, například prof. Trnka, prof. Polišenský a prof. Janota. Nejvýznamnější osobností, která na oboru pracovala, byla bezesporu doc. dr. Olga Krijtová (mj. překladatelka a popularizátorka nizozemské literatury, nositelka řádu Officier van de Orde Oranje Nassau).

Úvod > Uchazeč > Charakteristika oboru