Rozvrh pro 2. ročník Bc

Rozvrh v PDF

 

ROZVRH 2. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
LETNÍ SEMESTR 2020/2021

povinné oborové předměty / povinně volitelné a volitelné předměty

7.30–9.00 9.10–10.40 10.50–12.20 12.30–14.00 14.10–15.40 15.50–17.20 17.30–19.00 19.10–20.40
7.30–8.15 8.15–9.00 9.10–9.55 9.55–10.40 10.50–11.35 11.35–12.20 12.30–13.15 13.15–14.00 14.10–14.55 14.55–15.40 15.50–16.35 16.35–17.20 17.30–18.15 18.15–19.00 19.10–19.55 19.55–20.40
PO

Úvod do překladatelské praxe (NIZ – ČJ)

Zegers, Kozmanová, P304

5 ECTS

ANL100019 

Praktický kurz nizozemštiny II

Zegers, P304

9 ECTS

ANL100013 ANL200011

ÚT Nizozemská kultura a literatura po r. 1945

Krýsová, T’Sjoen, P304

5 ECTS

ANL100020, ANL200017

Praktický kurz nizozemštiny II

Zegers, P319

9 ECTS

ANL100013 ANL200011

Nederlandistika v mezinárodní­ perspektivě II

Kozmanová, Krýsová, P319

4 ECTS
ANL100103

ST

Praktický kurz nizozemštiny II

Zegers, P304

9 ECTS

ANL100013 ANL200011

ČT

Syntax nizozemštiny I

Rezková, P319

3 ECTS

ANL100017, ANL200015

Nizozemské volby 2021: teorie – praxe – aktualita – reflexe

Kozmanová, Štefek, P319

3 ECTS

ANL100105

Úvod do obecné jazykovědy (ANL100006), 6 ECTS, probíhá formou e-learningu, a je zajišťován dvěma předměty:
Interdisciplinary Approaches to Language and Its Use I (ABO700101), 3 ECTS (vyučován v ZS)
Interdisciplinary Approaches to Language and Its Use II (ABO700102), 3 ECTS (vyučován v LS)
V letním semestru si jednooboroví studenti zapisují předmět Úvod do obecné jazykovědy (ANL100006), a to pod tímto kódem. Předmět vyžaduje splnění prerekvizity Approaches to Language and Its Use I (ABO700101), 3 ECTS, ze zimního semestru.
Dvouoboroví studenti, kteří předmět mají jako volitelný, mohou postupovat stejně, pokud absolvovali v zimním semestru Approaches to Language and Its Use I (ABO700101), nebo si zapsat předmět Approaches to Language and Its Use II (ABO700102), 3 ECTS, který lze absolvovat i samostatně.

Předmět Ecocritiek in de Nederlandse literatuur (ANL100104), 4 ECTS, PVP2, Claudia Zeller (Universität Wien), proběhne formou blokové výuky v termínu 15.2.2021 – 15.3.2021.
Předmět Úvod do překladatelské praxe (NIZ – ČJ) (ANL100019), 5 ECTS, Zegers/Kozmanová, proběhne formou blokové výuky na základě časových možností přihlášených.

Povinně volitelné a volitelné předměty
Studující UK mohou navštěvovat jakýkoli předmět v rámci UK (pokud splní vstupní podmínky a předmět má dostatečnou kapacitu). Pokud byste předmět garantovaný jiným pracovištěm než oddělením nederlandistiky UGS FF UK chtěli navštěvovat jako povinně volitelný, prosím, kontaktujte nejprve irena.kozmanova@ff.cuni.cz.

Úvod > Studium > Rozvrh pro 2. ročník Bc