Bakalářské a státní závěrečné zkoušky ČERVEN 2023/24

Rozpis bakalářských a státních závěrečných zkoušek na oborech Nizozemský jazyk a literatura, Nizozemština a Nederlandistika v červnovém termínu:

  • 14. 6. 2024 klauzurní práce
  • 18. 6. 2024 obhajoby + ústní část
  • termín pro odevzdání BP/DP 24. 5. 2024

Bližší informace k závěrečným zkouškám zde. Konkrétní časy budou upřesněny.

Úvod > Studium > Závěrečné zkoušky > Bakalářské a státní závěrečné zkoušky ČERVEN 2023/24