Mgr. Iveta Coufalová

Mgr. Iveta Coufalová

Iveta Coufalová studovala historii a nederlandistiku na FF UK v Praze − diplomovou prací absolvovala na Ústavu světových dějin. V doktorském studiu od roku 2013 pokračuje na FF UP v Olomouci na Katedře historie, kde dokončuje dizertační práci na téma Panovník a jeho víra – konverze Augusta Silného a rekonverze Wettinů na počátku 18. století. Současně je spoluřešitelkou grantu Vytváření konvertity. Jazyková a vizuální reprezentace konverze v novověku. Od roku 2003 působí v redakci časopisu Dějiny a současnost, od roku 2012 je jeho šéfredaktorkou.

Na oddělení nederlandistiky vyučuje filmový seminář.

Úvod > Oddělení > Externí vyučující > Mgr. Iveta Coufalová