Mgr. Iveta Coufalová

Mgr. Iveta Coufalová, Ph.D.

Iveta Coufalová studovala historii a nederlandistiku na FF UK v Praze, v doktorském studiu pokračovala na FF UP v Olomouci, kde v roce 2021 obhájila disertační práci Panovník a jeho víra – konverze Augusta Silného a rekonverze Wettinů na počátku 18. století. Je spoluřešitelkou grantu Vytváření konvertity. Jazyková a vizuální reprezentace konverze v novověku. Od roku 2003 působí v redakci časopisu Dějiny a současnost, od roku 2012 je jeho šéfredaktorkou. Působí dále jako vědecká tajemnice badatelské platformy leibniz GWZO prague.

Na oddělení nederlandistiky vyučuje filmový seminář či dějiny.

Úvod > Oddělení > Externí vyučující > Mgr. Iveta Coufalová