Závěrečné zkoušky

BZK – červen 2019

Nizozemský jazyk a literatura

13. června od 10:00 hod. – obhajoby bakalářských prací v m.č. 118
13. června od 13:00 hod. – klauzurní práce v m.č. 319
14. června od 9:00 hod. – ústní zkouška v m.č. 118

Komise:

prof. Dr. Jan Pekelder
Mgr. Lucie Sedláčková, Ph.D.
Drs. Albert Gielen

BP odevzdávejte na sekretariát ÚGS do 30. 4. 2019

SZZK – červen 2019

Nizozemský jazyk a literatura

13. června od 9:00 hod. – obhajoby diplomových prací v m.č. 118
13. června od 13:00 hod. – klauzurní práce v m.č. 319
14. června od 11:00 hod. – ústní zkouška v m.č. 118

Komise:

prof. Dr. Jan Pekelder
Mgr. Lucie Sedláčková, Ph.D.
Mgr. Marcel Ištván, Ph.D.

DP odevzdávejte na sekretariát ÚGS do 30. 4. 2019

Úvod > Studium > Závěrečné zkoušky