Rozvrh pro 2. ročník Bc.

Rozvrh v PDF

 

ROZVRH 2. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
LETNÍ SEMESTR 2021/2022

povinné oborové předměty / povinně volitelné a volitelné předměty

7.30–9.00 9.10–10.40 10.50–12.20 12.30–14.00 14.10–15.40 15.50–17.20 17.30–19.00 19.10–20.40
7.30–8.15 8.15–9.00 9.10–9.55 9.55–10.40 10.50–11.35 11.35–12.20 12.30–13.15 13.15–14.00 14.10–14.55 14.55–15.40 15.50–16.35 16.35–17.20 17.30–18.15 18.15–19.00 19.10–19.55 19.55–20.40
PO

Taalverwerving Nederlands IV

Zegers, P319

5 ECTS

ANL200124

ÚT

Nederlandse cultuur en literatuur I

Krýsová, P010

3 ECTS

ANL200121

ST

Taalverwerving Nederlands IV

Zegers, P304

5 ECTS

ANL200124

ČT

Taalverwerving Nederlands IV

Zegers, P319

5 ECTS

ANL200124

Lexicologie van het Nederlands

Rezková, P319

3 ECTS

ANL200122

 

Povinně volitelné a volitelné předměty
Studující UK mohou navštěvovat jakýkoli předmět v rámci UK (pokud splní vstupní podmínky a předmět má dostatečnou kapacitu). Pokud byste předmět garantovaný jiným pracovištěm než oddělením nederlandistiky UGS FF UK chtěli navštěvovat jako povinně volitelný, prosím, kontaktujte nejprve irena.kozmanova@ff.cuni.cz.

Úvod > Studium > Rozvrh pro 2. ročník Bc.