Rozvrh pro 1. a 2. ročník NMgr

Rozvrh v PDF

 

ROZVRH 1. a 2. ROČNÍKU NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA
ZIMNÍ SEMESTR 2021/2022

povinné oborové předměty / povinně volitelné a volitelné předměty

7.30–9.00 9.10–10.40 10.50–12.20 12.30–14.00 14.10–15.40 15.50–17.20 17.30–19.00 19.10–20.40
7.30–8.15 8.15–9.00 9.10–9.55 9.55–10.40 10.50–11.35 11.35–12.20 12.30–13.15 13.15–14.00 14.10–14.55 14.55–15.40 15.50–16.35 16.35–17.20 17.30–18.15 18.15–19.00 19.10–19.55 19.55–20.40
PO

ÚT Nederlandse en Vlaamse literatuur na 1990

T´Sjoen, Krýsová, P418

4 ECTS

ANL600004

Academisch Nederlands II

Kozmanová, Zegers, P319

6 ECTS

ANL600007

Nederlandistika v mezinárodní perspektivě III (PVP2)

Kozmanová, Krýsová, P319

4 ECTS

ANL100107

ST

ČT

Analýza a interpetace odborného textu
Kozmanová, P322

3 ECTS

ANL100025

Academisch Nederlands II

Kozmanová, Zegers, P319

6 ECTS

ANL600007

 

Povinně volitelné a volitelné předměty
Studující UK mohou navštěvovat jakýkoli předmět v rámci UK (pokud splní vstupní podmínky a předmět má dostatečnou kapacitu). Pokud byste předmět garantovaný jiným pracovištěm než oddělením nederlandistiky UGS FF UK chtěli navštěvovat jako povinně volitelný, prosím, kontaktujte nejprve irena.kozmanova@ff.cuni.cz

 

Úvod > Studium > Rozvrh pro 1. a 2. ročník NMgr