Věda a výzkum

Hlavní oblasti výzkumu

Lingvistika:

  • Syntax, sémantika a pragmatika nizozemské věty
  • Lingvistický výzkum didaktiky cizího jazyka
  • Codeswitching. Vlivy cizích jazyků na nizozemštinu
  • Textová lingvistika. Aplikace textově-optimalizačních technik

Literatura a kultura:

  • Globalizace v nizozemské a vlámské literatuře
  • Recepce nizozemského dramatu v českých zemích
  • Intermedialita. Vztah literatury a výtvarného umění
  • Dílo vlámského autora L. P. Boona
Úvod > Věda a výzkum