Rozvrh pro 1. ročník Bc (LS)

1

 

ROZVRH 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
LETNÍ SEMESTR 2019/2020

povinné oborové předměty / povinně volitelné a volitelné předměty

7.30–9.00 9.10–10.40 10.50–12.20 12.30–14.00 14.10–15.40 15.50–17.20 17.30–19.00 19.10–20.40
7.30–8.15 8.15–9.00 9.10–9.55 9.55–10.40 10.50–11.35 11.35–12.20 12.30–13.15 13.15–14.00 14.10–14.55 14.55–15.40 15.50–16.35 16.35–17.20 17.30–18.15 18.15–19.00 19.10–19.55 19.55–20.40
PO

Praktický kurz nizozemštiny I
Zegers, P319
10 ECTS

ANL100012
ANL200010

Úvod do studia nizozemské literatury A/B
Krýsová, P319
4 ECTS

ANL100005
ANL200005

ÚT

Praktický kurz nizozemštiny I

Zegers, P201

10 ECTS

ANL100012
ANL200010

Praktický kurz nizozemštiny I

Zegers, P200

10 ECTS

ANL100012
ANL200010

Dějiny nizozemské jazykové oblasti

Kozmanová, P325

2 ECTS

ANL100053

Vestfálský mír v nizozemské perspektivě (PVP3)

Kozmanová, P417

4 ECTS

ANL500063

ST

Nizozemská literatura v českém překladu (PVP2)

Kozmanová, P319

3 ECTS

ANL100032

ČT

Gramatická cvičení

z nizozemštiny I B (PVP1)

Vokáčová, P304

3 ECTS

ANL100042

Morfologie nizozemštiny I

Rezková, P319

3 ECTS

ANL100015
ANL200013

 

Bloková výuka:
Úvod do fonetiky a fonologie (ANL100008/ANL200006) – Marta Kostelecká (Masarykova Univerzita), 2 ECTS, termín bude upřesněn (pátky)
Praktická fonetika nizozemštiny (ANL100007) – Marta Kostelecká (Masarykova Univerzita), 6 ECTS, termín bude upřesněn (pátky)

Povinně volitelné a volitelné předměty
Studující UK mohou navštěvovat jakýkoli předmět v rámci UK (pokud splní vstupní podmínky a předmět má dostatečnou kapacitu). Pokud byste předmět garantovaný jiným pracovištěm než oddělením nederlandistiky UGS FF UK chtěli navštěvovat jako povinně volitelný, prosím, kontaktujte nejprve irena.kozmanova@ff.cuni.cz.

Úvod > Studium > Rozvrh pro 1. ročník Bc (LS)