Rozvrh pro NMgr

 

 

ROZVRH NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA
LETNÍ SEMESTR 2022/2023

povinné oborové předměty / povinně volitelné a volitelné předměty

7.30–9.00 9.10–10.40 10.50–12.20 12.30–14.00 14.10–15.40 15.50–17.20 17.30–19.00 19.10–20.40
7.30–8.15 8.15–9.00 9.10–9.55 9.55–10.40 10.50–11.35 11.35–12.20 12.30–13.15 13.15–14.00 14.10–14.55 14.55–15.40 15.50–16.35 16.35–17.20 17.30–18.15 18.15–19.00 19.10–19.55 19.55–20.40
PO

Academisch Nederlands II

Ultzen, P304

6 ECTS

ANL600007

ÚT

ST

Academisch Nederlands II

Ultzen, P304

6 ECTS

ANL600007

Diplomový seminář

Kozmanová, P304

4 ECTS

ANL600000

Překladatelský seminář (NIZ-ČJ)

Kozmanová,Pellarová P319

4 ECTS

ANL600005

ČT

 

Předměty Nederlandse en Vlaamse literatuur na 1990 (ANL600004, T‘ Sjoen) a Ontwikkeling van het Nederlands (ANL600002, Pekelder) proběhnou formou blokové výuky.

Povinně volitelné a volitelné předměty
Studující UK mohou navštěvovat jakýkoli předmět v rámci UK (pokud splní vstupní podmínky a předmět má dostatečnou kapacitu). Pokud byste předmět garantovaný jiným pracovištěm než oddělením nederlandistiky UGS FF UK chtěli navštěvovat jako povinně volitelný, prosím, kontaktujte nejprve irena.kozmanova@ff.cuni.cz

 

Úvod > Studium > Rozvrh pro NMgr