Michal Kořenář

  Profil

  Michal Kořenář vystudoval lingvistiku a nederlandistiku na FF UK v roce 2017. Během akademického tréninku na univerzitách v Česku, Nizozemsku a Norsku si vypěstoval vášeň pro studium kognitivních procesů, které umožňují a formují naši schopnost používat jazyk. Jeho srdci je nejbližší mezioborový, experimentální výzkum, ve kterém se snoubí znalosti a metody z kognitivní psychologie, lingvistiky a neurověd. V současné době je zapojen do projektu v rámci Marie Curie na Univerzitě v Readingu, kde zkoumá funkční spojitost mezi kreativitiou, inhibicí a mozkovou strukturou u dvojjazyčných mluvčí.

  Publikace

   Odrážky:
  Úvod > Oddělení > Doktorandi > Michal Kořenář