Rozvrh pro 1. ročník Bc

Rozvrh v PDF

 

ROZVRH 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
LETNÍ SEMESTR 2020/2021

povinné oborové předměty / povinně volitelné a volitelné předměty

7.30–9.00 9.10–10.40 10.50–12.20 12.30–14.00 14.10–15.40 15.50–17.20 17.30–19.00 19.10–20.40
7.30–8.15 8.15–9.00 9.10–9.55 9.55–10.40 10.50–11.35 11.35–12.20 12.30–13.15 13.15–14.00 14.10–14.55 14.55–15.40 15.50–16.35 16.35–17.20 17.30–18.15 18.15–19.00 19.10–19.55 19.55–20.40
PO

Taalverwerving Nederlands II

Zegers, P319

5 ECTS

 ANL200112

ÚT

Nederlandistika v mezinárodní­ perspektivě II

Kozmanová, Krýsová, P319

4 ECTS
ANL100103

ST

Taalverwerving Nederlands II

Zegers, P319

5 ECTS

 ANL200112

ČT

Lingvistický proseminář

P418

3 ECTS

 ANL200110

Taalverwerving Nederlands II

Rezková, P319

5 ECTS

 ANL200112

Nizozemské volby 2021: teorie – praxe – aktualita – reflexe

Kozmanová, Štefek, P319

3 ECTS

ANL100105

Dějiny nizozemské jazykové oblasti

Kozmanová, P319

3 ECTS

ANL200114

Předmět Fonetika nizozemštiny (ANL200116), 3 ECTS, proběhne formou blokové výuky.

Povinně volitelné a volitelné předměty
Studující UK mohou navštěvovat jakýkoli předmět v rámci UK (pokud splní vstupní podmínky a předmět má dostatečnou kapacitu). Pokud byste předmět garantovaný jiným pracovištěm než oddělením nederlandistiky UGS FF UK chtěli navštěvovat jako povinně volitelný, prosím, kontaktujte nejprve irena.kozmanova@ff.cuni.cz.

Úvod > Studium > Rozvrh pro 1. ročník Bc