Claartje van ‘t Hof

  Claartje van t Hof

Claartje van ‘t Hof je studentkou třetího ročníku bakalářského studia historie na univerzitě v Leidenu. V rámci svého studia se nejvíce soustředí na moderní dějiny a raný novověk. Pracovní zkušenosti již získala například jako studentka v projektu spolubydlení v domově pro seniory, připravuje na zkoušky z historie, také předsedá Studentské platformě leidenské univerzity a organizuje různé výjezdy pro studenty. 

Od ledna 2024 je za podpory Taalunie dálkově pomocnou vědeckou silou pražské nederlandistiky. Z Leidenu pomáhá s výzkumem mimo jiné v Národním archivu a v knihovně leidenské univerzity. 

 

Claartje van ‘t Hof zit in het derde jaar van de bachelor geschiedenis aan de Universiteit Leiden, haar focus ligt op moderne en vroegmoderne geschiedenis. Daarnaast beschikt ze over werkervaring als woonstudent in een seniorencomplex, is ze examentrainer geschiedenis, is ze vertegenwoordiger in het Leids Universitair Studentenplatform (LUS) en organiseert ze studiereizen.

Sinds januari 2024 is ze met steun van de Taalunie als student-assistent op afstand voor de Praagse vakgroep Neerlandistiek werkzaam. Vanuit Leiden helpt ze met onderzoek in onder andere het Nationaal Archief en de Universiteitsbibliotheek Leiden.

 

 

 

Úvod > Oddělení > Pomocná vědecká síla > Claartje van ‘t Hof