Rozvrh pro 2. ročník Bc

 

 

ROZVRH 2. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
LETNÍ SEMESTR 2023/2024

povinné oborové předměty / povinně volitelné a volitelné předměty

7.30–9.00 9.10–10.40 10.50–12.20 12.30–14.00 14.10–15.40 15.50–17.20 17.30–19.00 19.10–20.40
7.30–8.15 8.15–9.00 9.10–9.55 9.55–10.40 10.50–11.35 11.35–12.20 12.30–13.15 13.15–14.00 14.10–14.55 14.55–15.40 15.50–16.35 16.35–17.20 17.30–18.15 18.15–19.00 19.10–19.55 19.55–20.40
PO

Taalverwerving Nederlands IV (Jazyk IV – Praktický kurz nizozemštiny)

Ultzen

P304

5 ECTS

ANL200124

ÚT Nederlandse cultuur en literatuur I (Nizozemská kultura a literatura I)

Komrzý Sedláčková

P304

3 ECTS

ANL200121

Hedendaagse literatuur 

Komrzý Sedláčková

P304

4 ECTS

ANL100114

ST

Vybrané kapitoly z nizozemských dějin

Coufalová

P319

3 ECTS

ANLV00009

ČT Lexicologie van het Nederlands (Lexikologie nizozemštiny)

Rezková

P319

3 ECTS

ANL200122

Taalverwerving Nederlands IV (Jazyk IV – Praktický kurz nizozemštiny)

Rezková

P319

5 ECTS

ANL200124

Taalverwerving Nederlands IV (Jazyk IV – Praktický kurz nizozemštiny)

Ultzen

P001

5 ECTS

ANL200124

 

Povinně volitelné a volitelné předměty
Studující UK mohou navštěvovat jakýkoli předmět v rámci UK (pokud splní vstupní podmínky a předmět má dostatečnou kapacitu). Pokud byste předmět garantovaný jiným pracovištěm než oddělením nederlandistiky UGS FF UK chtěli navštěvovat jako povinně volitelný, prosím, kontaktujte nejprve martina.vokacova@ff.cuni.cz.

Úvod > Studium > Rozvrhy LS 2023/2024 > Rozvrh pro 2. ročník Bc