Rozvrh pro 1. ročník Bc.

 

 

ROZVRH 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
LETNÍ SEMESTR 2022/ 2023

povinné oborové předměty / povinně volitelné a volitelné předměty

7.30–9.00 9.10–10.40 10.50–12.20 12.30–14.00 14.10–15.40 15.50–17.20 17.30–19.00 19.10–20.40
7.30–8.15 8.15–9.00 9.10–9.55 9.55–10.40 10.50–11.35 11.35–12.20 12.30–13.15 13.15–14.00 14.10–14.55 14.55–15.40 15.50–16.35 16.35–17.20 17.30–18.15 18.15–19.00 19.10–19.55 19.55–20.40
PO

Taalverwerving Nederlands II

Rezková, Ultzen

P319

5 ECTS

ANL200112

ÚT

Literárněvědný proseminář

Sedláčková

P304

3 ECTS

ANL200113

Taalverwerving Nederlands II

Rezková, Ultzen

P319

5 ECTS

ANL200112

ST

Dějiny nizozemské jazykové oblasti

Kozmanová

P319

3 ECTS

ANL200114

Překladatelský seminář (NIZ-ČJ)
Kozmanová, Pellarová, P319

4 ECTS

ANL100112

ČT

Taalverwerving Nederlands II

Rezková, Ultzen

P319

5 ECTS

ANL200112

Lingvistický proseminář

Rezková, Vokáčová

P319

3 ECTS

ANL200110

 

Výuka předmětů Fonetika nizozemštiny (ANL200116, Kostelecká) proběhne blokově.

Povinně volitelné a volitelné předměty
Studující UK mohou navštěvovat jakýkoli předmět v rámci UK (pokud splní vstupní podmínky a předmět má dostatečnou kapacitu). Pokud byste předmět garantovaný jiným pracovištěm než oddělením nederlandistiky UGS FF UK chtěli navštěvovat jako povinně volitelný, prosím, kontaktujte nejprve irena.kozmanova@ff.cuni.cz.

Úvod > Studium > Rozvrh pro 1. ročník Bc.