Lucie Komrzý Sedláčková

 

 

Mgr. Lucie Komrzý Sedláčková, Ph.D.

 

E-mail: lucie.sedlackova@ff.cuni.cz
Telefon: (+420) 221619292

Konzultace: po dohodě e-mailem.

Lucie Sedláčková vystudovala anglistiku a nederlandistiku na FF UK v Praze. Titul Ph.D. získala v oboru Germánské literatury s disertační prací zkoumající fenomén globalizace v současné nizozemské a vlámské próze.
Vyučuje dějiny nizozemské a vlámské literatury, literární teorii, literární překlad, reálie nizozemské jazykové oblasti a příležitostně také praktický jazyk. Od roku 2015 je vedoucí oddělení nederlandistiky.
Ve výzkumu se zaměřuje zejména na tyto oblasti: reprezentaci globalizace v literatuře; kulturní transfer mezi nizozemským a českým prostředím (cirkulace nizozemského divadla v českých zemích; mezikulturní autoři); reprezentaci zvířat, vegetariánství a ekologických témat v literatuře.
V letech 2012 až 2015 se účastnila mezinárodního výzkumného projektu Circulation of Dutch Literature. Od roku 2018 je zapojena do projektu Kreas, konkrétně do programu Strategické regiony.

Publikace

 • Sedláčková L.: Noble Horse and Lazy Pig: Frank Westerman and Yvonne Kroonenberg in Quest of Domestic Animals. In Honings R., Op de Beek E.: Animals in Dutch Travel Writing, 1800-present. Leiden, Leiden University Press, 2023, s. • p. 263-288. ISBN 978-90-8728-402-2.
 • Komrzý Sedláčková L.: Noble Horse and Lazy Pig: Frank Westerman and Yvonne Kroonenberg in Quest of Domestic Animals. In Animals in Dutch Travel Writing, 1800-present. Leiden, Leiden University Press, 2023, s. • p. 263-288. ISBN 978-90-8728-402-2.
 • Sedláčková L.: Two Enfants Terribles in Dutch Exile: The Exilic Posture of Jaroslav Hutka and Ivan Landsmann. Acta Universitatis Carolinae. Philologica, 2021, č. • no. 2021, s. • p. 83-99. ISSN 0567-8269.
 • Sedláčková L.: Tsjechische ballingschrijvers in Nederland: de positie van Jana Beranová en Jan Stavinoha in het literaire veld. Roczniki humanistyczne, 2020, č. • no. 68, s. • p. 37-51. ISSN 0035-7707.
 • Sedláčková L.: From the Centre to the Periphery: Czech Reception of Herman Heijerman's Dramatic Works in a Cultural-Historical Perspective. Acta Universitatis Carolinae. Philologica, 2019, č. • no. 2019, s. • p. 71-82. ISSN 0567-8269.
 • Sedláčková L.: Leren leven in een schizofrene toestand. Globalisering in de romans van Yasmine Allas en Rachida Lamrabet. Vooys, 2019, č. • no. 37, s. • p. 36-45. ISSN 0921-3961.
 • Sedláčková L.: Circulatie van Nederlandstalig toneel in Tsjechië, 1898-1989. Acta Universitatis Wratislaviensis : Neerlandica Wratislaviensia, 2018, č. • no. 28, s. • p. 165-181. ISSN 0860-0716.
 • Sedláčková L.: Ook de vis moet duur betalen. De representatie van dieren en het vegetarisme in het werk van Herman Heijermans en andere sociaal bewogen auteurs van het fin de siècle. De Moderne Tijd, 2018, č. • no. 2, s. • p. 226-247. ISSN 2588-8277.
 • Sedláčková L.: Heijermansʼ Op hoop van zegen in Tsjechische vertalingen. In Engelbrechtová J.: De Nederlandse literatuur internationaal. Centraal-Europese blikken op de Nederlandstalige literatuur. Olomouc, Univerzita Palackého, 2015, s. • p. 125-145. ISBN 978-80-244-4824-4.
 • Gielen A., Sedláčková L.: De vis werd ook in Tsjechië duur betaald. Heijermans' Op hoop van zegen in Tsjechische vertalingen, opvoeringen en besprekingen. In Krol E., Pekelder J., Gielen A.: Praagse Perspectieven 10. Praha, Filozofická fakulta Karlovy univerzity, 2015, s. • p. 71-88. ISBN 978-80-7308-559-9.
 • Sedláčková L.: Ecologische thematiek in hedendaagse fictie: Uitdagingen van milieufilosofie, ecokritiek en animal studies voor de Nederlandstalige literatuur. Werkwinkel. Journal of Low Countries and South-African Studies, 2015, č. • no. 10, s. • p. 99-114. ISSN 1896-3307.
 • Sedláčková L.: Consumptie en consumentisme in het recente Nederlandse proza. Acta Universitatis Carolinae. Philologica, 2014, č. • no. 23, s. • p. 131-152. ISSN 0567-8269.
 • Sedláčková L.: Muntpunt - v Bruselu se otevřela nová vlámská knihovna. iLiteratura [online], 2013, č. • no. 14. ISSN 1214-309X.
 • Sedláčková L.: Úspěšný revival nizozemské venkovské prózy. iLiteratura [online], 2013, č. • no. 14. ISSN 1214-309X.
 • Sedláčková L.: Ekologické spasitelství versus psychický kolaps. iLiteratura [online], 2013, č. • no. 14. ISSN 1214-309X.
 • Sedláčková L.: Současná praxe výuky "malého" evropského jazyka v ČR. In Aktuální trendy v jazykovém vzdělávání: teorie a praxe 2012. Kolín, Nezávislé centrum pro studium politiky o. s., 2013, s. • p. 85-93. ISBN 978-80-86879-39-0.
 • Sedláčková L.: De honger naar het vreemde. Globalisering in de Nederlandse en Tsjechische literatuur? In Krol E.: Praagse Perspectieven 8. Handelingen van het colloquium van de sectie Nederlands van de Karelsuniversiteit te Praag op donderdag 22 en vrijdag 23 maart 2012. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2012, s. • p. 79-90. ISBN 978-80-7308-435-6.
 • Sedláčková L.: Een beknopte geschiedenis van het Tsjechische stripverhaal. In Hrnčířová Z., Pekelder J., Krol E., Ultzen J., et al.: Praagse Perspectieven 6. Handelingen van het colloquium van de sectie Nederlands van de Karelsuniversiteit te Praag op donderdag 22 en vrijdag 23 oktober 2009. Praha, FFUK, 2010, s. • p. 153-168. ISBN 978-80-7308-306-9.

Rozvrh

Vyučované předměty

Závěrečné práce

 
Úvod > Oddělení > Akademický sbor > Lucie Komrzý Sedláčková