Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D.

    Profil

    Marta Kostelecká je odborná asistentka a vedoucí sekce nederlandistiky na Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Odborně se zabývá srovnávací fonetikou češtiny a nizozemštiny a výukou výslovnosti nizozemštiny pro české studenty. Dále se kromě výuky praktického jazyka věnuje také překladu a tlumočení. Na FF UK působí jako hostující vyučující Fonetiky nizozemštiny.

    Celý profil na stránkách MUNI.

    Úvod > Oddělení > Externí vyučující > Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D.