Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D.

 

Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D.

 

Profil na webu domácí instituce: zde

Marta Kostelecká působí jako odborná asistentka a vedoucí sekce nederlandistiky na Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Odborně se zabývá srovnávací fonetikou češtiny a nizozemštiny a výukou výslovnosti nizozemštiny pro české studenty. Dále se kromě výuky praktického jazyka věnuje překladu a tlumočení. Na pražské nederlandistice působí jako hostující vyučující Fonetiky nizozemštiny.

Úvod > Oddělení > Externí vyučující > Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D.