Rozvrh pro 3. ročník Bc

Rozvrh v PDF

 

ROZVRH 3. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
ZIMNÍ SEMESTR 2021/2022

povinné oborové předměty / povinně volitelné a volitelné předměty

7.30–9.00 9.10–10.40 10.50–12.20 12.30–14.00 14.10–15.40 15.50–17.20 17.30–19.00 19.10–20.40
7.30–8.15 8.15–9.00 9.10–9.55 9.55–10.40 10.50–11.35 11.35–12.20 12.30–13.15 13.15–14.00 14.10–14.55 14.55–15.40 15.50–16.35 16.35–17.20 17.30–18.15 18.15–19.00 19.10–19.55 19.55–20.40
PO

Praktický kurz nizozemštiny III

Zegers, P322

9 ECTS

ANL100014 ANL200012

ÚT

Nederlandse en Vlaamse literatuur na 1990 (PVP2)

T’Sjoen, Krýsová, P418

4 ECTS

ANL600004

Nizozemská kultura a literatura před r. 1940- ‚capita selecta‘

Krýsová, P418

7 ECTS

ANL100009, ANL200007

Academisch Nederlands II

Kozmanová, Zegers, P319

6 ECTS

ANL600007

Nederlandistika v mezinárodní­ perspektivě III (PVP2)

Kozmanová, Krýsová, P319

4 ECTS
ANL100107

ST

Praktický kurz nizozemštiny III

Zegers, P319

9 ECTS

ANL100014, ANL200012

ČT

Syntax nizozemštiny II

Rezková, P304

5 ECTS

ANL100018, ANL200016

Analýza a interpretace odborného textu (PVP1)

Kozmanová, P322

3 ECTS

ANL100025

Bakalářský seminář

Kozmanová, P319

2 ECTS

ANL100011, ANL200009

Academisch Nederlands II

Kozmanová, Zegers, P319

6 ECTS

ANL600007

 

Předmět PVP1 Překladatelská cvičení čj-niz (ANL100026) proběhne blokovou formou po dohodě s projektovými partnery a s ohledem na časové možnosti zapsaných studentů.
Povinně volitelné předměty PVP5 (Písemná práce z jazyka/literatury/kultury) si studenti zapisují dle svého výběru a kreditových potřeb a konzultují s vybranými vyučujícími.

Povinně volitelné a volitelné předměty
Studující UK mohou navštěvovat jakýkoli předmět v rámci UK (pokud splní vstupní podmínky a předmět má dostatečnou kapacitu). Pokud byste předmět garantovaný jiným pracovištěm než oddělením nederlandistiky UGS FF UK chtěli navštěvovat jako povinně volitelný, prosím, kontaktujte nejprve irena.kozmanova@ff.cuni.cz.

Úvod > Studium > Rozvrh pro 3. ročník Bc