Nederlandistika doporučuje

Nederlandistika doporučuje v PDF

 

NABÍDKA PŘEDMĚTŮ VHODNÝCH PRO STUDUJÍCÍ JINÝCH OBORŮ
LETNÍ SEMESTR 2020/2021

povinně volitelné a volitelné předměty vyučované v češtině nebo angličtině

7.30–9.00 9.10–10.40 10.50–12.20 12.30–14.00 14.10–15.40 15.50–17.20 17.30–19.00 19.10–20.40
7.30–8.15 8.15–9.00 9.10–9.55 9.55–10.40 10.50–11.35 11.35–12.20 12.30–13.15 13.15–14.00 14.10–14.55 14.55–15.40 15.50–16.35 16.35–17.20 17.30–18.15 18.15–19.00 19.10–19.55 19.55–20.40
PO

ÚT

Open Cursus Nederlands

Zegers, P304

4 ECTS 

ANL100106

ST

ČT

Nizozemské volby 2021: teorie – praxe – aktualita – reflexe

Kozmanová, Štefek, P319

3 ECTS 

ANL100105

 

ANL100104: Ecokritiek in de Nederlandse literatuur – Claudia Zeller (Universität Wien)
Blokově: 15. 2. 2021 – 15. 3. 2021
Klimatická krize je v rámci humanitních věd horkým tématem. I v (nizozemskojazyčné) literatuře se tomuto jevu věnuje čím dál více pozornosti. V rámci semináře se studenti seznámí s různými ekokritickými přístupy v současné nizozemské literatuře. S pomocí teoretických a literárních textů si studenti osvojí vhled do současného stavu ekokritického bádání. Co znamená „ekokritické“ čtení? A existuje také něco jako ekokritické psaní? V semináři budeme zkoumat, jaké jsou možnosti našich postojů k ekokritickému dramatu, které se v tichosti odehrává, a reflektovat jeho zpracování ve vybraných literárních dílech. Kurz vyžaduje základní znalost nizozemštiny.
ANL100105: Nizozemské volby 2021: teorie – praxe – aktualita – reflexe – PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D., Mgr. Martin Štefek, Ph.D.
Čtvrtek 15:50- 17:20
Nizozemské politické reálie jsou vzhledem k jazykové bariéře málokdy předmětem politologických teoretických reflexí, jejich vnímání přes angličtinu s sebou často nese zkreslení a hlavně zpoždění. Reflexe politických reálií v oboru nederlandistiky na druhou stranu často postrádá odborné politologické zázemí pro jejich analýzu. Kurz propojením perspektivy nederlandistické a politologické přináší pokus o interdisciplinální překlenutí těchto bariér. Na příkladu nizozemských parlamentních voleb (březen 2021) zkouší představit nizozemskou politiku jednak jako podnětný zdroj pro teoretické přemýšlení o aktuálních politických trendech (dynamika politického systému, vývoj stranických systémů, polarizace, nové trendy populismu, tematizace institucionálního rasismu, debata o základních právech), a jednak ukázat přínosy interdisciplinárního pohledu pro analýzu konkrétního kulturního prostředí (na tématech jako konsociační demokracie, zjednodušený jazyk jako mechanismus politické inkluze, volební kalkulačky, demise kabinetu Rutte III, vliv koronakrize a konspiračních teorií na politickou krajinu). Předmět je otevřen studentům všech oborů a stupňů studia a vyžaduje základní znalosti angličtiny nebo nizozemštiny.
ANL100106: Open Cursus Nederlands – Twan Zegers, MA
Úterý 17:30- 19:00
Pokud chcete naštvat Nizozemce, začněte jeho jazyk srovnávat s němčinou. Ano, v popkultuře je nizozemština vděčným námětem vtipů: jistě už jste také slyšeli padoucha Goldmembera s karikovaným přízvukem nebo o tiskové konferenci premiéra Rutteho, v níž přiznává, že nizozemština neexistuje a jedná se jen o vtip, jak nemuset mluvit s Němci. Náš kurz jde ale opačnou cestou – ukazuje za pomoci Nizozemců trpělivých, jaké výhody plynou z toho, když právě nizozemštinou rozšíříte portfolio jazyků, které už znáte. Čím germánštější, tím se vám rozšiřovat bude snadněji. Věděli jste například, že v Nizozemsku pro německé studenty existují speciální kurzy, kde si lze osvojit nizozemštinu na úroveň B1 už za šest týdnů? Přesně takovou ambici máme. A proč? Domníváme se, že nizozemština otevírá spoustu obzorů, které můžete uplatit třeba při studiu nebo ve vědě v rámci svých druhých oborů nebo odborných zájmů. Nabízíme proto akademický jazykový kurz pro ty z vás, kteří už s nizozemštinou mají nějaké zkušenosti (například ze studia v Nizozemsku nebo Vlámsku) nebo je chtějí rychle získat s využitím základu jiných (zejména germánských) jazyků. Vyzkoušejte, kolik hodin s interaktivní výukou a nejmodernějšími didaktickými metodami vás dělí od možnosti provádět vlastní výzkum na nizozemštině, Nizozemcích nebo v Nizozemsku. *Lze aplikovat též na vlámskou část Belgie.

 

PDF: Nederlandistika doporučuje

Úvod > Studium > Nederlandistika doporučuje