Martina Vokáčová

 

 

 

Mgr. et Mgr. Bc. Martina Vokáčová

 

E-mail: martina.vokacova@ff.cuni.cz
Telefon: (+420) 221619292

Martina Vokáčová na FF UK studovala bohemistiku, nederlandistiku, učitelství a trochu historie. V současné době pokračuje v doktorském studiu na oboru Český jazyk s disertací na téma metonymie v gramatice (na českých a nizozemských datech).
V rámci fakultních výzkumných center Humanities Research Center působí v badatelských týmech Experimental Research on Central European Languages, jehož cílem je rozvinutí psycholingvistických poznatků o středoevropských jazycích a jejich mluvčích, a Empirical Perspectives on Communication and Cognition, kde se podílí na vzniku multimodálního korpusu češtiny. Je také členkou rady popularizačně vzdělávací platformy Library of Languages.
Obecně ve výzkumu hledá především odpověď na otázku, co mohou o určitých kognitivních procesech prozradit empirické a korpusové metody a nakolik srovnatelné jsou jejich výsledky. Na ÚGS vyučuje morfologii a syntax nizozemštiny.

Publikace

  • Vokáčová M.: Metonymie, kterými žije kognitivní lingvistika. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics [online], 2019, č. • no. 10, s. • p. 80-83. ISSN 2336-6702.

Rozvrh

Závěrečné práce

 

 

Úvod > Oddělení > Akademický sbor > Martina Vokáčová