Martina Vokáčová

Mgr. et Mgr. Bc. Martina Vokáčová

Konzultační hodiny
  • po domluvě
Členství
  • Oddělení informačních systémů

Profil

Martina Vokáčová na FF UK studovala bohemistiku, nederlandistiku, učitelství a trochu historie. V současné době pokračuje v doktorském studiu na oboru Český jazyk s disertací na téma metonymie v gramatice (na českých a nizozemských datech).
V rámci fakultních výzkumných center Humanities Research Center působí v badatelských týmech Experimental Research on Central European Languages, jehož cílem je rozvinutí psycholingvistických poznatků o středoevropských jazycích a jejich mluvčích, a Empirical Perspectives on Communication and Cognition, kde se podílí na vzniku multimodálního korpusu češtiny. Je také členkou rady popularizačně vzdělávací platformy Library of Languages.
Obecně ve výzkumu hledá především odpověď na otázku, co mohou o určitých kognitivních procesech prozradit empirické a korpusové metody a nakolik srovnatelné jsou jejich výsledky. Na ÚGS vyučuje morfologii a syntax nizozemštiny.

 

Úvod > Oddělení > Akademický sbor > Martina Vokáčová