Rozvrh pro NMgr

 

 

ROZVRH NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA
LETNÍ SEMESTR 2023/2024

povinné oborové předměty / povinně volitelné a volitelné předměty

7.30–9.00 9.10–10.40 10.50–12.20 12.30–14.00 14.10–15.40 15.50–17.20 17.30–19.00 19.10–20.40
7.30–8.15 8.15–9.00 9.10–9.55 9.55–10.40 10.50–11.35 11.35–12.20 12.30–13.15 13.15–14.00 14.10–14.55 14.55–15.40 15.50–16.35 16.35–17.20 17.30–18.15 18.15–19.00 19.10–19.55 19.55–20.40
PO

Academisch Nederlands I |
Academisch Nederlands

Ultzen

P304

6 ECTS

ANL600006 | ANLV00007

ÚT

Nederlandse en Vlaamse literatuur na 1990 |
Hedendaagse literatuur

Komrzý Sedláčková

P304

4 ECTS

ANL600004 | ANL100114

Academisch Nederlands I |
Academisch Nederlands

Ultzen

P304

6 ECTS

ANL600006 | ANLV00007

ST

Dějiny nizozemské jazykové oblasti

 

Coufalová

P319

3 ECTS

ANLV00009

ČT

Diplomový seminář

Vokáčová

P307

4 ECTS

ANL600000

 

Bloková výuka:

Methodes van taalkundig onderzoek | Methodes van taalkundig onderzoek (ANL600001 | ANLV00007, Pekelder 5 ECTS) 

 

Povinně volitelné a volitelné předměty
Studující UK mohou navštěvovat jakýkoli předmět v rámci UK (pokud splní vstupní podmínky a předmět má dostatečnou kapacitu). Pokud byste předmět garantovaný jiným pracovištěm než oddělením nederlandistiky ÚGS FF UK chtěli navštěvovat jako povinně volitelný, prosím, kontaktujte nejprve martina.vokacova@ff.cuni.cz.

Úvod > Studium > Rozvrhy LS 2023/2024 > Rozvrh pro NMgr