Rozvrh pro 1. a 2. ročník NMgr (LS)

 

 

ROZVRH 1. a 2. ROČNÍKU NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA
LETNÍ SEMESTR 2019/2020

povinné oborové předměty / povinně volitelné a volitelné předměty

7.30–9.00 9.10–10.40 10.50–12.20 12.30–14.00 14.10–15.40 15.50–17.20 17.30–19.00 19.10–20.40
7.30–8.15 8.15–9.00 9.10–9.55 9.55–10.40 10.50–11.35 11.35–12.20 12.30–13.15 13.15–14.00 14.10–14.55 14.55–15.40 15.50–16.35 16.35–17.20 17.30–18.15 18.15–19.00 19.10–19.55 19.55–20.40
PO

Metodika písemného

projevu v nizozemštině (PVP1)

Zegers, P417

4 ECTS

ANL500027

ÚT

Vestfálský mír

v nizozemské perspektivě (PVP1)

Kozmanová, P417

4 ECTS

ANL500063

ST

ČT

Diplomový seminář

Kozmanová, P319

4 ECTS

ANL500050

 

Bloková výuka:
Nizozemská a vlámská literatura po r. 1990 (ANL500014) – Claudia Zeller (Universität Wien), 4 ECTS, 24.-28.2.2020
Syntax, sémantika a pragmatika nizozemské věty (ANL500041) – Jan Pekelder, 4 ECTS, e-learning

Povinně volitelné a volitelné předměty
Studující UK mohou navštěvovat jakýkoli předmět v rámci UK (pokud splní vstupní podmínky a předmět má dostatečnou kapacitu). Pokud byste předmět garantovaný jiným pracovištěm než oddělením nederlandistiky UGS FF UK chtěli navštěvovat jako povinně volitelný, prosím, kontaktujte nejprve irena.kozmanova@ff.cuni.cz

 

Úvod > Studium > Rozvrh pro 1. a 2. ročník NMgr (LS)