Hostující kurz: Ekokritika v nizozemské literatuře

Díky podpoře CEEPUS na oddělení nederlandistiky v letním semestru 2020/21 virtuálně hostuje kolegyně z oddělení nederlandistiky Universität Wien Claudia Zeller. Studenti a další zájemci mohou navštívit její kurz Ecokritiek in de Nederlandse literatuur (ANL100104, 4 ECTS), který proběhne formou blokových seminářů v termínu 15. února 2021 – 15. března 2021. Kurz je vhodný pro studenty nederlandistických oborů od druhého ročníku bakalářského studia výše a otevřen mimooborovým zájemcům schopným číst texty a sledovat přednášky v nizozemštině. Konkrétní časy budou stanoveny podle rozvrhových možností přihlášených studentů. Synchronní setkání kurzu probíhají přes zoom. Sylabus kurzu najdete zde.

Anotace kurzu:
Klimatická krize je v rámci humanitních věd horkým tématem. I v (nizozemskojazyčné) literatuře se tomuto jevu věnuje čím dál více pozornosti. V rámci semináře se studenti seznámí s různými ekokritickými přístupy v současné nizozemské literatuře. S pomocí teoretických a literárních textů si studenti osvojí vhled do současného stavu ekokritického bádání. Co znamená „ekokritické“ čtení? A existuje také něco jako ekokritické psaní? V semináři budeme zkoumat, jaké jsou možnosti našich postojů k ekokritickému dramatu, které se v tichosti odehrává, a reflektovat jeho zpracování ve vybraných literárních dílech.

Úvod > Nástěnka > Hostující kurz: Ekokritika v nizozemské literatuře