Irena Kozmanová

PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D.

 

E-mail: irena.kozmanova@ff.cuni.cz
Phone: (+420) 221619292
Head of the Dutch studies department

Irena Kozmanová has been a DAAD scholarship holder at Universität Bonn since May 2022 and a Taalunie scholarship holder at Universiteit Leiden since August 2022.

Consulting hours: by e-mail.

Profile

Irena Kozmanová studied history, political science, teacher training for secondary schools and Dutch Studies at Charles University, Faculty of Arts. In 2015, she defended her dissertation, “Ideologische Intervention in der Frühen Neuzeit” in scope of a co-tutelle of the Charles University and the University of Antwerp. In her dissertation, she examines the behaviour of the early modern Dutch Republic in the system of European “court public”. She gathered experience and inspiration during her studies in Bayreuth, Berlin (FU), Hamburg and Tübingen, as well as material in the archives of The Hague, Berlin, Düsseldorf, and Wesel. In her research, she specialises on the analysis of the Dutch political system of the 17th century, on the role of the Peace of Westphalia in the conceptualisation of international relations, and on political argumentation (anticorruption, anti-elitism, postcolonialism, dachshunds). She is interested in what people of the past and present do with politics, how they think and talk about it and why they turn to both verbal and physical violence because of it.

Publications

 • Kozmanová, I., Van der Steen, J. (Eds.), Dynastischer Nachwuchs als Hoffnungsträger und Argument in der Frühen Neuzeit, Oldenbourg 2023.
 • Kozmanová, I., Van der Steen, Kind und Herrschaft. Frühneuzeitliche Fürstenkinder als Kommunikationsanlass, Vorbild und Variable der dynastischen Kultur, in: Dynastischer Nachwuchs als Hoffnungsträger und Argument in der Frühen Neuzeit, ed. I. Kozmanová, J. van der Steen, Oldenbourg 2023, s. 3–25.
 • Kozmanová I., Delegitimierung durch mangelhaften Schutz des Fürstenkindes. Kurprinz Wilhelm Heinrich von Brandenburg (1648-1649) als Argument in der politischen Kommunikation, in: Dynastischer Nachwuchs als Hoffnungsträger und Argument in der Frühen Neuzeit, ed. I. Kozmanová, J. van der Steen, Oldenbourg 2023, s. 89–114.
 • Kozmanová I., Nederlandistický plurál / De neerlandistische pluralis, in: Ne-Be: Jaarboek Vereeniging voor Nederlandse en Vlaamse Cultuur 2021, s. 6–9.
 • Kozmanová, I., Štefek, M., Exotická politická reálie versus ready-made argument do domácích kulturních válek / Exotieke politieke realiteit versus ready-made argument voor binnenlandse culturele oorlogen, in: Ne-Be: Jaarboek Vereeniging voor Nederlandse en Vlaamse Cultuur 2021, s. 61–62, 73–75.
 • Kozmanová, I., Doslov, in: Saskia de Coster, Než přijede noční loď, Praha 2021, s. 22–26.
 • Foltýnek T. a kol., Jak předcházet plagiátorství ve studentských pracích. Příručka pro akademické pracovníky, Praha 2021.
 • Foltýnek, T. a kol., Jak se vyhnout plagiátorství. Příručka pro studenty, Praha 2021.
 • Kozmanová I., Demokratický akt – vražda na objednávku – násilí z nenávisti? Vražda bratří De Wittů a nová média nizozemského raného novověku. In: Dějiny a současnost 2020, No. 4, s. 25–29.
 • Kozmanová, I.: Der Hohenzoller als Oranier. Wilhelm Heinrich, der erste Sohn des Kurfürsten (1648-1649). In: M. Rohrschneider, M. Kaiser, J. Luh (edd.): Machtmensch – Familienmensch. Der Große Kurfürst Friedrich Wilhelm 1620–2020, Berlin 2020, s. 54–67.
 • Kozmanová I., Kam až sahá akademická integrita? Nizozemské přemýšlení o dosahu a dělitelnosti. In: Dějiny a současnost 2019, No. 8, s. 13–16.
 • Kozmanová, I.: „Die gegenwärtige Konstitution von Zeit und Sachen“ und das Reputationsproblem der Provinz Holland. In: L. Oetzel, D. Goetze (edd.): Warum Friedenschließen so schwer ist. Frühneuzeitliche Friedensfindung in interdisziplinärer Perspektive, Münster 2019 (Schriftenreihe zur Neueren Geschichte, NF 2) (in print).
 • Kozmanová, I.: Corruption as an external threat? Anti-corruption legislation during the Dutch “Great Assembly” (1651). In: E. Crailsheim, M. D. Elizalde (edd.): The representation of external threats. From the Middle Ages to the modern world, Leiden 2019 (History of Warfare, 123), s. 240–262.
 • Kozmanová, I.: Keizer Wilhelm II als hondenbezitter. De instrumentalisering van de monarchie als ‘wapen’ in debatten over hondenfokkerij. De Moderne Tijd 2, 2018, no. 3–4, 2018, s. 312–315.
 • Kozmanová, I.: „Wie es vor Gott, Seiner Churfürstlichen Durchlaucht und der ganzen Welt zu verantworten.“ Das preußische Patengeschenk für Wilhelm Heinrich von Brandenburg (1648– 1649). Texte des RECS 3, 2018, No. 22 (online).
 • Kozmanová, I.: Ein Empfehlungsschreiben nach Brüssel. Fürsprachen Friedrich Wilhelms von Brandenburg für Privatinteressen beim Erzherzog Leopold Wilhelm während seiner Statthalterschaft in den Spanischen Niederlanden (1647–1656). Texte des RECS 2, 2017, No. 14 (online).
 • Kozmanová, I.: Die Große Versammlung und der kleine Kurfürst. Kulturgeschichte Preußens – Vorträge und Forschungen 3, 2017 (online).
 • Kozmanová, I.: Unkosten, Schulden und Ehre im 17. Jahrhundert. Johann Moritz von Nassau-Siegen, Friedrich Wilhelm von Brandenburg, die Kunst und der Garten. Texte des RECS 2, 2017, No. 5 (online).
 • Kozmanová, I.: „Čest a reputace tohoto státu“. Nizozemská republika na fóru dvorské veřejnosti v polovině 17. století. Opera Historica 17, 2016, no. 2, s. 178–200.
 • Kozmanová, I.: „Anti-corruption discourse as a feature of political system change. The case of the Dutch Republic in 1650-1651. Littera Scripta 9, 2016, no. 1, s. 73–84.
 • Kozmanová, I., Honzíková, P., Dvořáková, J., Uprchlíci před tabulí. Metodická příručka globálního rozvojového vzdělávání, Diakonie ČCE, Praha 2016.
 • Kozmanová, I.: Ideologische Intervention in der Frühen Neuzeit. Beispiel der Republik der Vereinigten Niederlande und der Landstände von Kleve-Mark in den 1640er und 1650er Jahren, Diss. Prag/Antwerpen 2015.
 • Kozmanová, I.: Retrospektivní emancipace. Ženy jako hybatelky dějiny Braniborska a Pruska. Dějiny a současnost 2015, No. 10, s. 28.
 • Kozmanová, I. (ed.): Nové přístupy k metodologii hospodářských a politických dějin, Praha 2013.
 • Kozmanová, I., Soběhart, R., Stellner, F., „Kulturní obrat“ jako impuls pro spojení hospodářských a politických dějin? In: Kozmanová, I. (ed.): Nové přístupy k metodologii hospodářských a politických dějin, Praha 2013, s. 10–44.
 • Kozmanová, I.: Kindergartenpolitik. Die Vorschulerziehung der BRD der 50er-60er Jahre als Feindbild. In: Szobi, P. (ed.): Multinationale Reiche im 19.–20. Jahrhundert, Prag 2012, s. 122–138.
 • Kozmanová, I.: „Rodina jako garant přetrvávání nerovnosti mezi lidmi“? Argument rovnosti šancí v předškolní výchově ve Spolkové republice Německo na přelomu šedesátých a sedmdesátých let 20. století: Příklad frankfurtského projektu KITA 3000. In: Soukupová, M., Kovář, M. (edd.): Role státu v německém hospodářství 20. století, III., Praha 2011, s. 199–233.
 • Kozmanová, I., Szobi, P.: Zaměstnanost žen v pohledu dvou německých států v 1. polovině 50. let. In: Soukupová, M., Kovář, M. (edd.): Role státu v německém hospodářství 20. století, III., Praha 2011, s. 263–282.
 • Kozmanová, I.: Fridrich Vilém Braniborský a jeho místodržitelé. Panovník v kontextu vícenásobné vlády 17. století. Český časopis historický 108, 2010, no. 4, s. 637–663.
 • Kozmanová, I.: Rodina jako „zárodečná buňka státu“ a „ministerstvo na její upevnění“. Rodinná politika rané Spolkové republiky a její ideové základy, in: Soukupová, M., Jakubec, I., Kovář, M. (edd.): Role státu v německém hospodářství 20. století, II., Praha 2010, s. 199–237.
Úvod > Department > Academic staff > Irena Kozmanová