Pozvánka na online obhajobu disertační práce doktorandky Anny Krýsové

Oddělení nederlandistiky vás srdečně zve na livestream obhajoby disertační práce s názvem „Beyond Postmodernism: Oscillation, Reparation and Affect in Contemporary Dutch Novels“ doktorandky Anny Krýsové. Ta tak obhajuje svůj dvojí doktorát z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a z Univerzity v Leidenu.

 

Disertaci, která se zabývá metodologickým přehodnocením způsobů čtení a interpretace současných nizozemských románů, vypracovala pod vedením  Prof⁠.dr⁠. F⁠.W⁠.A⁠. Korsten, dr⁠. E⁠.A⁠. op de Beek (Universiteit Leiden) a Mgr. Lucie Komrzý Sedláčkové, Ph.D. (FF UK).

Obhajoba proběhne ve čtvrtek 12. 10. 2023 od 10:00 do 10:45.

Livestream obhajoby naleznete pod tímto odkazem: https://www.universiteitleiden.nl/wetenschappers/livestream-promotie

 

 

Úvod > Nástěnka > Pozvánka na online obhajobu disertační práce doktorandky Anny Krýsové